Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenFacilitaire dienstverleningEten en drinkenInteressantDuurzaamheid

Beijk en duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. Voor Beijk Catering is dit aspect al geruime tijd verweven in onze dagelijkse gang van zaken. Hieronder lees je wat cateraar Beijk doet om bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Duurzaam ondernemen

Voor een cateraar komt duurzaam ondernemen vooral tot uiting in haar producten en werkprocessen. Daarnaast heeft Beijk Catering als doel om haar omzet en winst te verhogen.Op deze manier kunnen wij werkgelegenheid garanderen dan wel ons personeelsbestand uitbreiden. Verhoging van omzet en winst kan ook voor onze opdrachtgevers positief uitpakken. Bij een verhoogde omzet kopen wij meer in bij onze leveranciers, hierdoor ontstaan scherpere inkoopsprijzen. Vervolgens profiteren onze opdrachtgevers hier ook van.
Zowel opdrachtgevers als leveranciers van Beijk Catering zijn nauw betrokken bij het behalen van onze doelstellingen ten aanzien van duurzaam ondernemen.
Met onze opdrachtgevers proberen wij tot goede en verantwoorde oplossingen te komen.
Bijvoorbeeld bij aanpassingen van seizoensgebonden producten en vervangende producten vanwege prijsstijgingen. Tevens kunt u denken aan het verbeteren van de logistieke processen.

Relatie met leveranciers

Deze voorbeelden gelden ook voor de relatie met onze leveranciers. Contact met onze leveranciers over seizoensgebonden of vervangende producten zijn aan de orde van de dag. Wij hebben ervoor gekozen om onze producten grotendeels in te kopen via één groothandelsfirma, te weten Sligro Nederland. Diverse lokale leveranciers leveren hun goederen af bij Sligro, die het op haar beurt in één rit naar ons brengt. Naast het feit dat dit milieuvriendelijker is, wordt ook het ontvangst goederentraject hiermee een stuk efficiënter. Onze koks hoeven hierdoor maar één keer per dag alle goederen te ontvangen, te controleren en op te ruimen.

Beijk Cateraars Duurzaamheid

Kenmerken

Beijk Catering heeft vier kenmerken in het leven geroepen waaraan onze producten moeten voldoen:

Biologisch         (B)

Duurzaam       (D)

Fairtrade           (F)

Regionaal           (R)

Zij zijn van belang bij het samenstellen van ons duurzaamheidspercentage (DZP). U vindt deze pijlers ook terug in de banquetingmap Borrelhapjes. Het DZP staat achter ieder eindproduct vermeld.
Met “Biologisch” bedoelen wij producten die geproduceerd zijn met aandacht voor het behoud van natuur en milieu. De producten zijn voorzien van een (Europees) biologisch keurmerk, EKO-keurmerk of Beter Leven kenmerk (1, 2 en 3).
Bij “Duurzaam” denken wij vooral aan dierenwelzijn en duurzame productieprocessen, bijvoorbeeld de minimale afmetingen ten aanzien van de leefruimte van dieren.
Hier gelden nadrukkelijk de keurmerken; Rainforest Alliance, CPE vrije-uitloopei of Beter Leven kenmerk (1,2 en 3).
“Fairtrade” ofwel eerlijke handel draagt aanwijsbaar bij aan de rechten van producenten en arbeiders in ontwikkelingslanden. De keurmerken en producten van oa Markant, Max Havelaar en UTZ Certified zijn hierbij van toepassing.
Streekproducten (kenmerk “Regionaal”) zijn producten die voor Beijk Catering afkomstig zijn uit Groningen, Friesland en Drenthe. Dit geeft echter nog geen garantie tot duurzaamheid, daarom dienen regionale producten altijd te bestaan uit één van de drie bovenstaande kenmerken.
Een belangrijke leverancier voor ons is De Zaaister uit Leek.

Lijst met inkoopproducten

Op uw verzoek kunnen wij u onze lijst met inkoopproducten (ingrediënten) doen toekomen.
Deze inkooplijst bevat ruim 8000 artikelen die voldoen aan onze kenmerken.

Duurzaamheidspercentage


In onze banquetingmap Borrelhapjes zult u zien dat wij op een mooi percentage uit komen wat betreft het duurzaamheidspercentage. Wanneer er twijfel bestaat of producten voldoen aan onze voorwaarden, gaan wij op zoek naar nieuwe producten die wel voldoen aan onze voorwaarden.

Met enige regelmaat komt het voor dat producten aan meerdere criteria voldoen. In de banquetingmap Borrelhapjes hebben wij slechts één kenmerk benoemd. Naast de inkoop van de producten telt het gewicht (grammage) van de producten nadrukkelijk mee om tot een eindpercentage DZP te komen.

Beijk Catering is ten aanzien van de ingrediënten van het perceel Borrelhapjes gekomen op een gemiddeld duurzaamheidspercentage van circa 75%. Hiermee komen we boven het geëiste duurzaamheidpercentage van 50%. Iedere dag streven wij ernaar om het percentage duurzaamheid te verbeteren. Het ultieme streven is 100%. Beijk Catering stelt zich zelf als doel, voor de duur van de eerste contractsperiode, om een verbetering van minimaal 5% te behalen ten aanzien van het duurzaamheidspercentage, dus doorgroeien naar 80% DZP na één jaar.

Mede door innoverende werkprocessen en door op zoek te gaan naar duurzamere ingrediënten en de juiste leveranciers willen wij dit percentage bewerkstelligen.

Beijk Cateraars Duurzaamheid

Logistiek


Onze afdeling Logistiek heeft een belangrijke taak in het duurzaam ondernemen. Beijk Catering heeft meerdere opdrachtgevers in en rondom de stad Groningen. Dit betekent iedere dag een nauw samengestelde planning van de keuken en de logistieke afdeling, waarbij wij streven om slechts eenmaal per dag een rit naar de stad Groningen uit te voeren. Soms zijn in verband met avondbestellingen extra ritten onontkoombaar.

Inmiddels is Beijk Catering gedeeltelijk overgestapt op elektrische auto’s. Auto’s welke toe zijn aan vervanging worden nu vervangen door bijvoorbeeld elektrische auto’s. Maar ook OrangeGas is een optie welke wij serieus nader aan het onderzoeken zijn.

Overige maatregelen

Qua elektriciteitsvoorziening maken wij steeds meer gebruik van groene stroom en zonnepanelen. Tevens onderzoeken wij de mogelijkheden voor een grondwaterbron.

Wat betreft schoonmaak –en verpakkingsmiddelen, wij werken uitsluitend met milieuvriendelijke producten. Tevens zijn wij bezig met het reduceren van afval, zo wordt ons gebruikte frituurvet hergebruikt voor Biodiesel.

Ondanks dat Beijk Catering alle goede doelen een warm hart toedraagt hebben wij enige jaren geleden besloten om gericht om te gaan met sponsoring. Hierbij is onze keuze gevallen op Kika en Stichting Doe een Wens. Deze sponsoring bestaat uit donaties, maar betreft ook vaak sponsoring in natura. Denkt u hierbij aan het aanbieden van borrelgarnituur, buffetten of meubilair. Hiernaast sponsoren wij (af en toe) lokale sportverenigingen en vaste opdrachtgevers.

Om alle werkprocessen, afspraken, recepturen, prijzen e.d. goed in kaart te brengen zijn wij sinds 2010 in het bezit van ISO 9001 certificering. Deze certificering is goedgekeurd door Dekra (voorheen KEMA).

Samenwerking met RUG medewerkers en studenten

Zoals eerder aangegeven werkt Beijk Catering nauw samen met haar opdrachtgevers.

In uw geval willen wij de medewerkers van de RUG betrekken bij onze werkprocessen. Wanneer er aanpassingen of nieuwe assortimenten nodig zijn ten aanzien van de huidige banquetingmap, dan doen wij dit graag in overleg met de RUG-medewerkers of eventuele gasten van de RUG. Dit geldt ook voor aanvragen op maat.

Om de RUG-medewerkers bekend te maken met ons werkproces roept Beijk Catering

“Een kijkje in de keuken van Beijk” in het leven. De RUG-medewerkers komen een dagje meewerken bij Beijk Catering. Het bestelproces, het maken van de hapjes, het bezorgen van de hapjes tot uiteraard het schoonmaken van de werkplekken, alles komt aan bod. Daarnaast zullen lokale leveranciers van Beijk Catering een rol spelen op deze dag. Zij komen uitleg geven over hun producten. Om deze service te spreiden kunnen er meerdere dagen voor medewerkers georganiseerd worden.

Ook voorzien wij gasten graag van extra informatie. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door bij grotere bijeenkomsten een klein hoekje te creëren in de zaal waar productuitleg plaats zal vinden, uiteraard over de producten welke op dat moment geserveerd worden.

Daarnaast kunnen wij ingrediëntenkaarten maken waarop specifiek alle ingrediënten en leveranciers van een bepaald borrelhapje vermeld staan.

Drie pijlers

Tenslotte heeft Beijk Catering nog drie pijlers die op alle Beijk-medewerkers iedere dag van toepassing zijn:

  • Plezier in je werk
  • We verkopen nooit nee
  • Flexibiliteit

Wij hopen deze pijlers op een mooie en goede manier over te kunnen brengen op onze opdrachtgevers en gasten.

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Laatst gewijzigd:08 december 2015 10:03
printOok beschikbaar in het: English