Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Research and Innovation Support Services Geodienst
Header image Geodienst Blog

Onderzoek naar straatnamen in Groningen

Datum:10 augustus 2018
Straatnamen Geodienst
Straatnamen Geodienst

Toen we bij de Geodienst een artikel van de Correspondent over een onderzoek naar straatnamen in Amsterdam lazen, kwamen we gelijk op het idee om de straatnamen van Groningen ook onder de loep te leggen!  

De analyse van de Correspondent was gebaseerd op een script dat alle 5400 straten in de Amsterdamse straatnamendatabase automatisch sorteert in categorieën van  verschillende kenmerken zoals mens, beroep of vrouw/man (de volledige uitleg van de methodologie van de Correspondent kan je hier vinden). Op advies van de Correspondent hebben we het onderzoek naar de 1600 straatnamen van Groningen volledig handmatig uitgevoerd, omdat deze achteraf toch handmatig gecontroleerd moesten worden. 40 uur werk heeft ons vier kaarten, één interactieve viewer en een paar opmerkelijke patronen opgeleverd! Wil je meer weten? Lees het artikel van de Correspondent.