Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Research and Innovation Support Virtual Reality and Visualisation

News

artist impression
artist impression

FD Vakbeurs Zwolle

Dinsdag 23 t/m donderdag 25 maart 2004, 14.00 - 22.00 uur

FD Vakbeurs 2004, de vakbeurs voor de facilitaire branche in de IJsselhallen Zwolle.

Tijdens deze FD vakbeurs zal het HPC/V in samenwerking met Draaijer & Partners een demonstratie verzorgen van het gebruik van Virtual Reality bij het ontwerpen van en inrichten van (kantoor)gebouwen middels een mobiele 3D opstelling.

Gebouwen en inrichtingsconcepten behoren de organisatie en haar primaire proces zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Logisch dat bij de ontwikkeling van dergelijke concepten de gebruikers ervan zo goed mogelijk bij het proces worden betrokken; zij bepalen voor een groot gedeelte of het concept werkt of niet.

Een belangrijke factor in het hele proces is de juiste beeldvorming waarop de keuzes worden gebaseerd. Virtual Reality biedt gebruikers alvast de mogelijkheid om plaats te nemen in hun toekomstige werkomgeving, maar bovendien om daar ter plekke "real time" wijzigingen in aan te brengen. In de stand kunnen bezoekers dankzij het gebruik van een mobiele 3-D opstelling aan den lijve ervaren hoe het is om zelf invloed op een toekomstige kantooromgeving te hebben.U kunt ons vinden bij standnummer 404.

Wilt u graag kaarten voor deze beurs zodat u zelf een kantoor virtueel in kunt richten? Neem contact op met Johannes Bosgra j.bosgra rc.rug.nl of 06-51596786

Zie verder bijArchitectural visualisation.

Promotie Arnold Meijster op 5 maart 2004

Op 5 maart 2004 om 14.45 uur promoveert HPC&V medewerker Arnold Meijster op het onderwerpEfficient Sequential and Parallel Algorithms for Morphological Image Processing .

Hier zijn enkele foto's van zijn praatje voor collega's over zijn proefschrift.

Samenvatting

Het onderwerp van dit proefschrift is efficiente algoritmen voor morfologische beeldverwerking. Ieder hoofdstuk behandelt een algoritme uit de specialisatie richting "mathematische morfologie" van de digitale beeldverwerking. Er worden overzichten gegeven van reeds bestaande algoritmen. Tevens worden nieuwe algoritmen of verbeteringen van reeds bestaande algoritmen geintroduceerd. In de meeste hoofdstukken ligt de nadruk op het ontwerp en de implementatie van parallelle algoritmen voor executie op moderne supercomputers. De interesse voor parallelle algoritmen wordt met name gevoed door de toenemende vraag naar snelle algoritmen voor real-time beeldverwerkingstaken en de verwerking van drie- dimensionale volume data. Parallelle algoritmen voor de verwerking van 3D volume data zijn met name interessant in de medische beeldverwerking, waar het gebruik van grote MRI en CT volumes tegenwoordig de dagelijkse praktijk is.

Probleemstelling

Het proefschrift behandelt de vraag hoe efficiente algoritmen te schrijven voor digitale beeldverwerkingstaken door sequentiele computers (zoals PC's) en parallelle supercomputers. De behandelde algoritmen stammen uit een specialisatieveld van de beeldverwerking, genaamd mathematische morfologie, die zich bezig houd met niet-lineaire filters voor de herkenning van vorm en struktuur in digitale beelden, zoals bijvoorbeeld de herkenning van bloedvaten, botweefsel en andere strukturen in MRI- en CT-scans.

Rob de Bruin lector computer visualisatie

Op 26 februari a.s. vindt, om 16.uur in de Academie Minerva, de installatie plaats van Rob de Bruin als lector "Computer Visualisatie" aan de Hanzehogeschool Groningen.

Uit de uitnodiging overgenomen:

Lectoren en de daarbijbehorende kenniskringen brengen een kennisdomein tot ontwikkeling op het snijvlak van onderwijs, (toegepast) onderzoek en het bedrijfsleven. Het lectoraat 'Computer Visualisatie' zal een rol vervullen in communicatieprocessen van de toekomst, in design en beeldende kunst, in interactieve omgevingen, theater, wetenschappelijke projecten, en in alledaagse communicatie. Visualisatie is het in zichtbare vorm vertalen van informatie met behulp van digitale technologie. Het aantal mogelijkheden is nu al groot en zal sterk groeien op bijna ieder denkbaar terrein. De voedingsbodem van visualisatie ligt in de beeldende kunst en in de vormgeving. Daar wordt al millennia lang geexperimenteerd met visuele vormen om betekenissen zo doeltreffend mogelijk over te brengen. Om de toepassing van nieuwe technieken te stimuleren zijn educatieve  en technische samenwerkingsverbanden met instituten en bedrijven buiten de Faculteit der Kunsten van belang. Rob de Bruin zal de komende jaren richting en inhoud geven aan dit lectoraat. Met zijn rede zal hij zijn benoeming in het openbaar aanvaarden.

Demonstratie SARAgene op 3 en 26 november 2003

Op maandag 3 en woensdag 26 november a.s. zal in de Reality Cube in de Zernikeborg het bij SARA/Amsterdam ontwikkelde programma SARAgene worden gedemonstreerd door Bram Stolk.SARAgene is een datamining applicatie voor genomics onderzoek, die inmiddels hier is geinstalleerd. Hiermee kan een wetenschapper in een oogopslag genloci, sequentiedata, molecuulstructuren, metabolic pathways en expressiegegevens van een groot aantal proteinen overzien.

U kunt zich voor deze demonstratie opgeven bij Hayko Wind.

RUG Rijsimulator onderzoekt rijgedrag Phileas van APTS

In ons eigen land, in Helmond, is door de firma APTS (Advanced Public Transport Systems) een hypermodern elektronisch geleid nieuw voertuig ontwikkeld. In de zeer nabije toekomst zal dit voertuig, de “Phileas”, in Eindhoven gaan rijden. De Phileas is kruising tussen een tram en een bus. Er komen twee versies, één van 18 meter lang voor 120 passagiers en één van 24 meter lang voor 180 passagiers. De bus is normaal met de hand te besturen, maar kan ook half of zelfs volledig automatisch rijden. Dit laatste is alleen mogelijk op een speciale busbaan die uitgerust is met magneten in het wegdek. Het aanlanden bij de gelijkvloerse haltes zal eveneens automatisch plaatsvinden.

Rijdt de Phileas ook in Groningen?

Misschien’ en ‘ja’. Misschien, want bij het Kolibri project van de Gemeente Groningen is de Phileas in december 2002 al gepresenteerd als alternatief voor tram of ‘light rail’ (trein) in en rond de stad. Ja zeker, want binnenkort start bij de RuG een onderzoek naar het gedrag van chauffeurs bij het besturen van de Phileas. Het onderzoek zal plaatsvinden in een rijsimulator die staat opgesteld in het nieuwe visualisatiecentrum van het Rekencentrum (Zernikeborg). Groningse onderzoekers van de vakgroep Psychologie, in samenwerking met het Centrum voor High Performance Computing en Visualisatie (HPC/V) van het Universitair Rekencentrum, gaan kijken hoe de chauffeur het rijden in de Phileas ervaart, wat hij of zij er van vindt, en of het veilig is om deels geautomatiseerd deels normaal te rijden.

Eind juni gaat het onderzoek van start. Proefrijders zijn geworven onder chauffeurs van de firma ARRIVA en de Eindhovense firma Hermes. Meer informatie over Phileas is te vinden op de website van APTS:

http://www.apts-phileas.com/

Meer informatie over de rijsimulator kunt u krijgen bij:

Karel Brookhuis (K.A.Brookhuis ppsw.rug.nl, 050-3636772) of

Hayko Wind (H.H.J.Wind rc.rug.nl, 050-3633379)

De Phileas driving simulator
De Phileas driving simulator
Last modified:04 August 2020 4.30 p.m.
View this page in: Nederlands