Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsDocentprofessionalisering

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Alle docenten van de Rijksuniversiteit Groningen moeten deze didactische kwalificatie behalen. Begin 2008 hebben de veertien Nederlandse universiteiten de overeenkomst Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) officieel ondertekend. Gecertificeerde docenten worden door alle deelnemende instellingen als gekwalificeerd docent in het academisch onderwijs erkend.

De Rijksuniversiteit Groningen hanteert vier kwaliteitseisen die een docent moet bezitten om de BKO te behalen:

  • Onderwijs (her-)ontwerpen
  • Onderwijs verzorgen en studenten begeleiden
  • Toetsen en beoordelen
  • Evalueren

Uw bekwaamheden hierin worden getoetst aan de hand van een BKO-portfolio en een daarbij aansluitend eindgesprek.

Het team docentprofessionalisering van ESI ondersteunt de samenstelling van een BKO-portfolio door middel van cursussen, opdrachten, een individueel ontwerptraject en portfoliogroepen. In samenspraak wordt besproken welke begeleiding het beste bij u past. Uw eigen onderwijspraktijk wordt daarbij steeds als uitgangspunt genomen. Het BKO-traject wordt samengesteld in samenspraak met u en uw faculteit. Zo kan rekening worden gehouden met uw taken en met eerder verworven vaardigheden.

Doelgroep Docenten van de Rijksuniversiteit Groningen
Tijdsinvestering Na uw aanmelding zal contact met u opgenomen worden voor een intakegesprek, met een ESI-medewerker, waarin wordt overlegd hoe u het traject wilt vormgeven. Vervolgens stelt u in overleg met uw leidinggevende een trajectplan op. Hiermee geeft u invulling aan de wijze waarop en het tempo waarin u de bekwaamheden voor de BKO wilt aantonen, dan wel verwerven. Het BKO-traject dient binnen twee jaar te worden afgerond.
Studielast 60-160 uur; de uiteindelijke studielast is sterk afhankelijk van uw bekwaamheden bij de start van het traject.
Kosten 1250 euro voor begeleiding, deelname aan portfoliogroepen en feedback op het BKO-portfolio gedurende maximaal twee jaar. Beginnende docenten wordt aangeraden te starten met de cursus Basisvaardigheden Universitair Onderwijs.
Certificaat Na een positieve evaluatie van uw BKO-portfolio en eindgesprek door de portfoliocommissie behaalt u een BKO-certificaat.

Laatst gewijzigd:24 januari 2019 11:33
printView this page in: English