Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsMedische WetenschappenOrganisatieOnderwijsinstituut
University Medical Center Groningen

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Zowel nieuwe als zittende docenten worden geacht hun BKO te halen. Het BKO-certificaat wordt erkend door alle Nederlandse universiteiten.

Wie moeten de basiskwalificatie onderwijs halen?

Conform landelijke afspraken tussen de universiteiten heeft het College van Bestuur van de RUG besloten dat op 1 januari 2014 tenminste 50% van de RUG-docenten in het bezit van een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) moet zijn, en op 1 januari 2015 80%. Binnen het UMCG geldt dit voor alle docenten die een substantiële rol in het onderwijs hebben. Voor clinici die alleen een rol spelen in het klinisch onderwijs (begeleider van coschappen, etc.) komt er op termijn een apart kwalificatie traject (Klinische Onderwijs Kwalificatie, KOK).

Regulier BKO traject RUG

Alle docenten van de RUG kunnen voor een reguliere BKO-cursus terecht bij de Afdeling Educational Support and Innovation (ESI).

Meer informatie over BKO bij het ESI

Verkort BKO traject UMCG

Voor ervaren docenten biedt het UMCG intern een verkort BKO-traject aan met een tijdsinvestering van 8 tot 16 uur. Docenten kunnen via afdelingshoofden of curriculumcoördinatoren worden aangemeld voor dit verkorte traject.

Het verkorte traject is bedoeld voor UMCG-medewerkers die:

  • in vaste dienst zijn bij UMCG / RUG,
  • een substantiële rol in het onderwijs hebben ( van tenminste 0,1 fte) ,
  • minimaal 5 jaar ervaring hebben met universitair onderwijs (docent, coördinator, tutor, begeleider scriptie, e.d.),
  • dit evt. combineren met klinisch onderwijs (begeleider coschappen, bed-side teaching e.d.) .

Eenmalig traject

Het verkorte UMCG BKO-traject is eenmalig en de looptijd is beperkt! Vanaf 1 januari 2015 zullen alle (nieuwe) docenten de reguliere cursus moeten volgen. Veel ervaren docenten hebben reeds hun BKO gehaald en nog een groot aantal is aangemeld en zal in de loop van 2014 hun BKO halen. Wie volgt?

Informatie & aanmelding

Voor meer informatie over het verkorte BKO-traject kunt u een e-mail sturen naar: BKOverkort@umcg.nl

Afdelingshoofden kunnen docenten die aan de hierboven genoemde criteria voldoen, aanmelden door een mail te sturen naar: BKOverkort@umcg.nl

Laatst gewijzigd:27 mei 2016 11:15