Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Organization Onderwijsinstituut
University Medical Center Groningen

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) is een didactische bekwaamheid voor alle docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Het UMCG stimuleert alle docenten met een substantiële onderwijstaak een BKO halen. Het BKO-certificaat wordt erkend door alle Nederlandse universiteiten en UMC’s.

Voorwaarden BKO-traject

U kunt zelf een eerste check doen of u voldoet aan de voorwaarden voor het volgen van een BKO-traject.

Om in aanmerking te komen voor een regulier BKO-traject is het noodzakelijk dat u cursorisch onderwijs verzorgt (of op korte termijn gaat verzorgen) binnen een Bachelor, Master of Research Master opleiding binnen de faculteit Medische Wetenschappen of andere faculteit binnen de RUG.

Om in aanmerking te komen voor een BKO-registratie traject (verkort BKO-traject) is het noodzakelijk dat u in de afgelopen 5 jaar cursorisch onderwijs heeft verzorgd binnen een Bachelor, Master of Research Master opleiding binnen de faculteit Medische Wetenschappen of andere faculteit binnen de RUG.

Aanmelden voor BKO-traject

U dient hiervoor een mail te sturen aan docentprofessionalisering umcg.nl, waarin u aangeeft dat u belangstelling hebt voor het BKO-traject. U ontvangt dan een mail waarin beschreven staat hoe u zich kunt aanmelden/inschrijven bij de afdeling Educational Support and Innovation (ESI) van de RUG.

Na het voltooien van uw inschrijving ontvangt u per mail een uitnodiging voor een intakegesprek via het ESI. Naar verwachting wordt er binnen 6 weken een afspraak met u gepland.

Let op: u kunt pas deelnemen aan het BKO-traject als u het aanmeldingsformulier volledig ingevuld geretourneerd hebt aan: docentprofessionalisering umcg.nl. en deelname is goedgekeurd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u via de mail contact opnemen met
docentprofessionalisering umcg.nl

Laatst gewijzigd:04 maart 2019 11:10