Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsCIT Academy

Over cursussen

De computercursussen van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) zijn in de eerste plaats bedoeld voor studenten en medewerkers van de RUG, die cursussen tegen een speciaal laag tarief kunnen volgen. De tarieven zijn steeds bij de cursusbeschrijving vermeld.

Overige geïnteresseerden die niet aan de RUG verbonden zijn, kunnen ook deelnemen aan deze cursussen, zowel individueel als in groepsverband. Voor hen geldt echter een hoger, doch relatief nog steeds laag tarief. Informatie via het secretariaat van het CIT, telefoon (050) 363 9200.

Cursusopzet

Sommige cursussen bestaan uit afwisselend theoretische en praktische gedeelten, de meeste basiscursussen worden m.b.v. zelfstudiemateriaal met introductie c.q. 'klassikale momenten' onder begeleiding gehouden. Op verzoek kan een bewijs van deelname worden verstrekt.
De regulier aangeboden cursussen nemen maximaal vijf halve dagen in beslag en worden gegeven op werkdagen, overdag.
Elke cursist beschikt over een eigen pc.

Overige mogelijkheden

Naast de standaard computercursussen zijn er diverse andere mogelijkheden om gebruik te maken van de faciliteiten van het CIT:

Cursussen op maat en werkplekondersteuning

Naast het reguliere cursusaanbod verzorgt het CIT op aanvraag ook cursussen met een aangepaste vorm. In nauw overleg met de opdrachtgever wordt de cursus samengesteld, toegesneden op de specifieke eisen van de doelgroep. Op verzoek kunnen deze cursussen eventueel ook buiten het CIT, in eigen cursusruimtes, plaatsvinden.
Maatwerk kan ook inhouden dat er individuele ondersteuning wordt geboden.

Ontwikkelen cursusmateriaal

Wanneer u zelf beschikt over een cursusruimte en/of eigen docenten, kan het CIT zorg dragen voor de ontwikkeling van het gewenste cursusmateriaal. Deze cursussen kunnen door eigen docenten of docenten van het CIT gegeven worden.
Daarnaast bestaan er verschillende kant en klare cursussen die tegen betaling door derden gebruikt kunnen worden.
Door het CIT ontwikkeld cursusmateriaal kan op aanvraag ook in licentie worden afgenomen. Met een dergelijke licentie wordt het recht verkregen dit materiaal, onder vermelding van het CIT als maker van het basismateriaal, zelf aan eigen wensen en omstandigheden aan te passen, te vermenigvuldigen en te gebruiken.

Verhuur cursuszalen

De pc-zalen van het CIT zijn voor cursusdoeleinden te huur. Afdelingen van de RUG, maar ook andere instellingen en bedrijven kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken.

Nadere informatie en offertes voor deze speciale mogelijkheden kunt u aanvragen bij Jolande Hollander, telefoon (050) 363 9267.

Laatst gewijzigd:22 november 2018 15:27
printView this page in: English