Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekVan Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity

Gluonen in protonen aan de basis van links-rechts asymmetrieën

24 maart 2016

Onderzoekers uit Groningen (RUG) en Amsterdam (VU) landelijk samenwerkend binnen Nikhef hebben een nieuwe verklaring geopperd voor de verschillen tussen links en rechts die optreden in botsingen tussen protonen wanneer één van de protonen zijn draairichting (spin) loodrecht op de bewegingsrichting heeft. In een artikel dat deze week (online) gepubliceerd is in het vooraanstaande tijdschrift Physical Review Letters, relateren zij deze verschillen en eerder voorgestelde verklaringen daarvoor, aan één enkele correlatie die optreedt in de sterke gluon krachtvelden in het proton. Zo’n unificerende beschrijving kan als nieuw uitgangspunt gebruikt worden voor het begrijpen van de gedetailleerde structuur van spin-gepolariseerde protonen en deze relateren aan de uitkomsten van experimenten die dat onderzoeken.

Ruim 25 jaar geleden is gebleken dat protonen die hun draairichting loodrecht op de bewegingsrichting hebben, zelfs bij hoge botsingsenergieën, aanleiding geven tot grote links-rechts asymmetrieën die gemeten worden in de verdeling van deeltjes die in de botsingen met spin-gepolariseerde protonen geproduceerd worden. Het is een formidabele uitdaging gebleken om de oorsprong van deze asymmetrie theoretisch te verklaren. Een grote verscheidenheid aan mechanismes is in de loop der jaren voorgesteld, maar in de nieuwe publicatie in Physical Review Letters wordt nu aangetoond dat die mechanismes eenzelfde oorsprong hebben in het geval van botsingen bij hoge energieën waar de krachtdeeltjes in de protonen, de gluonen, domineren. Deze beschrijving kan de komende jaren getest worden in experimenten bij het Brookhaven National Laboratory in de Verenigde Staten en mogelijk ook in toekomstige experimenten bij CERN of bij een nieuwe Electron-Ion Collider waarvoor plannen bestaan in de Verenigde Staten.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Daniël Boer (Van Swinderen Instituut, Rijksuniversiteit Groningen) in samenwerking met Miguel Garcia Echevarria, Jian Zhou en Piet Mulders (Nikhef en Vrije Universiteit Amsterdam)

Contactpersoon: Prof.dr. Daniël Boer, (050) 363 36 56

Referentie: ‘Single Spin Asymmetries from a single Wilson loop’, Daniël Boer, Miguel G. Echevarria, Piet J. Mulders, Jian Zhou

Online versie in Physical Review Letters van 21 Maart 2016: http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.116.122001

Laatst gewijzigd:24 maart 2016 15:00
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 12 december 2017

  Weidevogel en boer zijn gebaat bij ruige stalmest

  In agrarische graslanden spelen rode wormen een sleutelrol in de bodemvruchtbaarheid en in de voedselvoorziening van weidevogels. RUG-onderzoeker Jeroen Onrust onderzocht de wisselwerking tussen boeren, wormen en weidevogels. Hij concludeert dat de...

 • 06 december 2017

  Ribosomen bepalen lading van eiwitten

  Tijdens onderzoek naar de relatie tussen de ‘drukte’ in een cel, de ionsterkte en eiwitdiffusie ontdekten biochemici van de RUG iets bijzonders: positief geladen eiwitten blijven plakken aan de ribosomen. Dit verklaart waarom de meeste in water oplosbare...

 • 04 december 2017

  Controle over de spin-richting in een ‘sandwich’ van tweedimensionaal materiaal

  RUG-onderzoekers laten zien dat manipulatie van elektronenspin in grafeen mogelijk is met behulp van molybdeen diselenide. Hun resultaten zijn verschenen in het tijdschrift Nano Letters.