Skip to ContentSkip to Navigation
Research Revalidatie Oncorev
University Medical Center Groningen

Opzet studie

De patiënten die deelnemen aan de studie worden gerandomiseerd opgedeeld in drie groepen. De eerste groep krijgt de multidisciplinaire revalidatie en de tweede krijgt alleen een fysieke revalidatie. De derde groep komt op een wachtlijst. Daar staan ze een half jaar op en functioneren als controlegroep die niet wordt behandeld. Na een half jaar, als de laatste vergelijkende meting tussen de drie groepen is gedaan mogen patiënten op de wachtlijst alsnog deelnemen aan één van beide revalidatieprogrammas.

De metingen

De metingen aan de patiënten richten zich op:

  • de kwaliteit van leven;
  • hoe gaat de patiënt omgaat met zijn ziekte;
  • wat is het activiteitenniveau van de patiënt;
  • hoe is de fysieke conditie van de patiënt.

Er zijn vier momenten waarop de voor het onderzoek benodigde metingen worden verricht. De eerste is bij de intake voor het revalidatieprogramma, de tweede aan het eind ervan. De derde gebeurt drie maanden na het revalidatieprogramma en de laatste na 9 maanden.

Laatst gewijzigd:23 november 2012 10:03