Skip to ContentSkip to Navigation
Research Revalidatie Oncorev
University Medical Center Groningen

Aanmelden

Er zijn voor het vervolgonderzoek ca. 300 patiënten nodig. In principe komt iedere patiënt met kanker in aanmerking voor het revalidatieprogramma ‘Herstel en Balans’, mits hij aan de voorwaarden voldoet (zie hieronder). Patiënten kunnen zich alleen aanmelden voor het revalidatieprogramma met verwijzing van een arts. Artsen kunnen een verwijspakket opvragen bij Beatrixoord.

In- en ex lusiecriteria

U vindt een Pdf met de Engelstalige lijst met in- en exclusie criteria via de link ‘criteria’ aan de rechterzijde van deze pagina.

Verwijspakket

Artsen kunnen een verwijspakket bestellen als zij een patiënt geschikt achten voor deelname aan het onderzoek.
Neem hiervoor contact op met CVR,
locatie Beatrixoord, afd Kanker- en Hartrevalidatie,
tel 050 533 83 58,
email r.van.den.beek beatrixoord.nl

Het verwijspakket bevat:

  • Verwijsbrief voor arts om te tekenen;
  • Informatie over het programma;
  • Informatie over het onderzoek;
  • Toestemmingsformulier voor het onderzoek;
  • Retourenvelop.
Laatst gewijzigd:23 november 2012 10:03