Skip to ContentSkip to Navigation
Research Revalidatie Oncorev
University Medical Center Groningen

Het revalidatieprogramma

Het doel van het revalidatieprogramma ‘Herstel en Balans’ is de kwaliteit van leven en het psychisch en fysiek functioneren van de patiënt te verbeteren. Het uitgangspunt is zelfmanagement, zowel voor het psycho-educatieve als voor het fysieke trainingsprogramma. Aan het begin van het programma bepaalt de patiënt zijn eigen doelen om aan te werken. De therapeuten bewaken de vooruitgang en sturen zonodig bij. De patiënt leert zodoende vooral dat hij zelf iets kan doen aan zijn klachten. De rol van de therapeut is het begeleiden van dit proces, en het aanreiken van kennis.

Intake

Het revalidatieprogramma begint met een intake door een fysiotherapeut en een psycholoog. De patiënt bepaalt samen met hen of het programma geschikt is. Als dit zo is, dan wordt aan de hand van de intake het revalidatieprogramma afgestemd op zijn specifieke behoefte. Zaken die hierbij aan de orde komen zijn:

  • de zwaarte van het fysieke oefenprogramma;
  • welke psychosociale klachten hij heeft.

Progamma

Het revalidatieprogramma begint met een introductiebijeenkomst. Alle revalidatieactiviteiten gebeuren in groepsverband tijdens twee dagen per week. Het programma duurt twaalf weken, waarin fysieke training en psychoedactie. Tijdens deze twaalf weken werkt de deelnemer aan zijn fysieke revalidatie. Dit gebeurt in een trainingsprogramma op maat. Daarnaast is er een sport en spel onderdeel dat de deelnemers laat kennismaken met diverse sporten. Het doel hiervan is ze te bewegen tot een fysiek actievere levensstijl. Het psycho-educatieve deel van de revalidatie is gebaseerd op problem solving. Dat wil zeggen dat de deelnemers in groepsverband werken aan hun meest relevante problemen. Het draait hierbij vooral om vermindering van negatieve gevoelens als depressie, angst en onzekerheid en om het leren omgaan met problemen. Tijdens dit onderdeel krijgen de deelnemers ook relevante informatie over hun ziekte en de gevolgen daarvan aangereikt.

Laatst gewijzigd:23 november 2012 10:03