Skip to ContentSkip to Navigation
Research Revalidatie Oncorev
University Medical Center Groningen

Contact

Informatie over het onderzoek is te verkrijgen bij:

Ellen van Weert,
Tel. 050 361 02 97
E-mail e.van.weert rev.azg.nl of e.van.weert ikn.nl

Laatst gewijzigd:23 november 2012 10:03