Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) News

Proeftuin Nieuw Publiek: An Experiment with Cultural Democracy

01 December 2020

Together with Kunst en Cultuur Drenthe, the theme group Arts and Institutional Change initiated a long term research project to investigate the connection between cultural institutions and new audience groups. Around twenty cultural institutions in Friesland, Groningen and Drenthe cooperate. The research looks at innovation of the perspective on the problem of audience outreach, and investigates contours of cultural democracy in the region.

The project runs until the end of 2021 and is supported by We the North and several national funds. The Dutch text below explain more about the project. For more information, visit the project's website.

Een experiment met culturele democratie

Mensen kiezen uit een breed cultureel aanbod datgene wat voor hen betekenis heeft. Kunst, dat wil zeggen kunst die door instituten wordt aangeboden, kan daarbij horen, maar het aanbod lijkt als steeds minder relevant te worden ervaren. Deze dynamiek is de afgelopen decennia vanuit verschillende perspectieven bekeken, maar wel met het aanbod als gegeven.

Dit onderzoek neemt als uitgangspunt de vraag hoe culturele instellingen zich beter kunnen verhouden tot mensen met leefstijlen waarin het niet de gewoonte is om cultuur in deze instituten te beleven, de zogenaamde ‘niet-bezoekers’. Bijzonder is dat dit onderzoek alle belanghebbenden tegelijkertijd betrekt: niet-bezoekers, vertegenwoordigers van lokale overheden, en ongeveer twintig culturele instellingen uit Friesland, Groningen en Drenthe.

Opzet van het project

Het digitale domein is de plek waar allang een groot deel van de culturele betekenisgeving plaatsvindt, en dat domein is recent alleen maar relevanter geworden. Tijdens de eerste maanden van het onderzoek zullen op sociale media platforms worden georganiseerd, waarin makers, publiek, medewerkers van de overheden en (student-)onderzoekers met elkaar in gesprek gaan.

Het tweede deel van het project is een experiment dat in het voorjaar van 2021 zal plaatsvinden. De deelnemende culturele organisaties zullen in bestaande producties omliggende processen aanpassen om te onderzoeken hoe de relaties tussen aanbieders en bezoekers beter kunnen worden ingericht.

Het onderzoek bekijkt de contouren van een regionaal cultuurbestel gebaseerd op het uitgangspunt dat alle culturele praktijken betekenisvol zijn. Door een non-hiërarchische dialoog over representatie in cultureel aanbod te openen onstaat een culturele democratie waarin cultuuraanbieders en beleidsmakers een nieuwe rol ontwikkelen.

Het project wordt ondersteund door We the North, het Fonds voor de Podiumkunsten en het VSB Fonds, en mede uitgevoerd door Kunst en Cultuur Drenthe. Het project loopt tot eind 2021.

Betrokken ICOG onderzoekers

Dr. Johan Kolsteeg, projectleider
Prof. Dr. Barend van Heusden
Dr. Sara Strandvad
Dr. Quirijn van den Hoogen
Dr. Marlieke Wilders

Last modified:01 December 2020 4.05 p.m.

More news

 • 10 December 2020

  Aletta Jacobs Chairs: 15 female professors appointed

  On International Women’s Day this spring, Rector Magnificus Cisca Wijmenga announced that the UG would be creating 15 new chair positions for female professors, known as the Aletta Jacobs Chairs. Fifteen female professors will soon start their work...

 • 03 December 2020

  UG to award honorary doctorate to Feike Sijbesma

  On Friday 22 January 2021, the University of Groningen (UG) will award an honorary doctorate to Feike Sijbesma. The former CEO of DSM will be presented with his honorary doctorate by Rector Magnificus Cisca Wijmenga during the special Nobel...

 • 01 December 2020

  Integration of newcomers is almost at a standstill

  The lockdown in March 2020 was difficult for everyone in the Netherlands, but especially so for newcomers: they had 50% less contact than previously. As a consequence, they felt lonelier and their integration into society has almost come to a...