Skip to ContentSkip to Navigation
Research Heymans Institute Talent force

Onderzoek

De onderzoeken in Groningen richten zich “op [...] de interactie tussen volwassene en kind in de context van wetenschappelijke en technische activiteiten.” (Van Geert, 2011) Het doel is om antwoord te vinden op de vraag hoe we leerkrachten, ouders en opvoeders oog kunnen geven voor de wetenschappelijke en technische talenten van jonge kinderen en om de creativiteit en de diepgang van wetenschappelijk en technisch exploreren, experimenteren en redeneren te vergroten, zowel in de ontwikkeling van kinderen als bij de leerkrachten die de kinderen hierin begeleiden.

De onderzoeken die worden uitgevoerd in Groningen vindt u in het menu hiernaast.

Laatst gewijzigd:25 augustus 2020 07:04