Skip to ContentSkip to Navigation
Research Heymans Institute Talent force

Producten

Producten die al ontwikkeld zijn en die nog in de planning staan

Video feedback coaching programma, uitgevoerd door promovenda Annemie Wetzels
  • Leerkrachten leren om in hun lessen aandacht te hebben voor talentvol W&T gedrag in de klas
  • Leerkrachten vaardigheden laten ontwikkelen die hen helpen bij het herkennen en ontlokken van talentmomenten

Programma Train de Trainer

Het Train de Trainer programma bestaat uit een training van 4 dagdelen en is bestemd voor coaches en begeleiders binnen het onderwijs en voor begeleiders op de PABO. De deelnemer kan na het volgen van deze train-de-trainer cursus zelfstandig leerkrachten van groep 1-4 begeleiden op basis van het coachingsprogramma TalentenKracht in de klas.
Tijdens de training is er aandacht voor basisprincipes op het gebied van training, TalentenKracht en methoden van talent stimulerend gedrag, maar ook voor de vaardigheden die nodig zijn om deze basisprincipes tijdens de coaching van leerkrachten te gebruiken op het gebied van TalentenKracht, algemene coaching en het werken met micro-analyses aan de hand van video opnames.

Format voor directiegesprekken

Gebruikt voor:

  • Het in kaart brengen van opvattingen over en betrokkenheid bij Talent en Wetenschap en Techniek in de school
  • Het koppelen van deze opvattingen en betrokkenheid aan concrete doelstellingen wat betreft schoolontwikkeling

Owie en het geheime ding
Een lees-en-doe-boek, bestemd voor kleuters en hun ouders/verzorgers van Marianne Fraiquin en Henderien Steenbeek met een TalentenKracht-manier van werken. ISBN 978 90 5483 971 2

Beoogde producten:

  • Toegepaste workshops voor ouders en scholen, twee keer per jaar
  • Werkboeken voor ouders over hoe ze W&T aan hun kinderen kunnen leren
  • Geschreven materiaal voor schoolbesturen over theorieën, resultaten en methodes om de kennis binnen hun team te vergroten
  • Video clips waarin getoond wordt hoe ouders en leerkrachten het beste nieuwsgierigheid in hun kinderen van zes tot twaalf jaar oud kunnen stimuleren

Laatst gewijzigd:28 maart 2023 10:39