Skip to ContentSkip to Navigation
Research Heymans Institute Talent force

Orion Programma

Het Orion Programma maakt deel uit van het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland. Het Knooppunt is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Het heeft als doel kinderen in het basisonderwijs kennis te laten maken met en enthousiasmeren voor wetenschappelijke activiteiten. Dit wordt gedaan in het kader van landelijke programma’s (waaronder TalentenKracht). Binnen het Knooppunt wordt met verschillende organisaties die buitenschoolse en leerzame arrangementen aanbieden gewerkt aan de uitbreiding van de ervaringen met wetenschappelijke en technische educatievormen bij de begeleiders van de verschillende arrangementen.

Het Orion Programma, en het daaraan verbonden onderzoek van promovendus Carla Geveke, richt zich op de daadwerkelijke implementatie van de TalentenKracht principes. Hoe kun je het beste talentontlokkend gedrag bij kinderen opwekken? Wat voor soort vragen moet je stellen? Voor dit onderzoek zijn twintig basisscholen benaderd om mee te doen aan verscheidene activiteiten die zijn verbonden aan het programma, zoals het Kapteyn Mobiel Planetarium, het Universiteitsmuseum in Groningen, en de Magneet. Carla Geveke concentreert zich op de vraag hoe deze activiteiten en arrangementen nog “TalentKrachtiger” gemaakt kunnen worden. De scholen die meedoen aan het onderzoek kunnen kosteloos deelnemen aan de activiteiten. Drs. Geveke filmt op de scholen de lessen die voorafgaan aan een bezoek aan een arrangement, en filmt ook de medewerkers van de arrangementen voordat ze een cursus TalentenKracht hebben gedaan. Door ook een nameting te doen op de scholen en arrangementen kan er worden bekeken wat het effect van de training is. Op deze manier kan een didactische werkwijze worden ontworpen die talentvol wetenschappelijk redeneren bij kinderen kan ontlokken.

Laatst gewijzigd:25 augustus 2020 07:04