Skip to ContentSkip to Navigation
Research Heymans Institute Talent force

Samenwerking

De onderzoeken van TalentenKracht Groningen werken samen met een groeiend aantal partners in Noord-Nederland waaronder diverse basisscholen, het Regionale Netwerk Noord Nederland (onder andere CEDIN en Klassewijzer en de lerarenopleidingen in Groningen, Friesland en Drenthe). Voor een volledig overzicht van de scholen waar we mee samenwerken, zie Vindplaatsscholen.

Ook wordt er samengewerkt met de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool. Studenten van deze opleiding worden ingezet bij verschillende arrangementen, en krijgen trainingen in hoe zo “TalentKrachtig” mogelijk te handelen in hun omgang met de kinderen. Een excellente student van de lerarenopleiding helpt bij verscheidene arrangementen met het ontwikkelen van materiaal.

CEDIN “levert diensten voor onder meer adaptief onderwijs, taal en rekenen, voor- en vroegschoolse educatie, sociaal emotionele ontwikkeling en kwaliteitszorg.” (http://www.cedin.nl/)

Klassewijzer is een bureau voor “onderwijsverbetering en innovatie.” Zij besteden aandacht aan het invoeren van wetenschap en techniek onderwijs in Groningen en Drenthe. Samen met de PABO Hanzehogeschool Groningen is een leergang Wetenschapen Techniek ontwikkeld: http://www.klassewijzer.nl/

Op het internationale vlak wordt er samengewerkt met verscheidene universiteiten, zoals de Harvard Graduate School of Education, de Universidad del Valle in Colombia en de University of Arlington in Texas.

Laatst gewijzigd:26 juli 2021 16:07