Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPResearch

Research groups

PharmacoTherapy, -Epidemiology & -Economics (PTEE)
Antonius Deusinglaan 1 (XB45) 9713 AV Groningen
secretariaat: mevrouw J. Schoonveld, tel: 37576
Voorzitter: Prof. Dr. B. Wilffert

Analytische Biochemie
Antonius Deusinglaan 1 (XB20) 9713 AV Groningen
secretariaat: mevrouw J. Meindertsma, tel: 33336
Voorzitter: Prof. Dr. R.P.H. Bischoff

Drug Design
Antonius Deusinglaan 1 (XB20) 9713 AV Groningen
secretariaat:
mevrouw J. Meindertsma, tel: 33336
Voorzitter: Prof. Dr. A.A.S. Dömling

Chemical and Pharmaceutical Biology
Antonius Deusinglaan 1 (XB 11 en XB30) 9713 AV Groningen
secretariaa t:
mevrouw Y.G.M. Mettes, tel: (36) 38174
mevrouw J. Zwinderman, tel: (36) 38174
Voorzitter:
Prof. Dr. W.J. Quax

Farmaceutische Technologie en Biofarmacie
Antonius Deusinglaan 1 (XB21) 9713 AV Groningen
secretariaat: mevrouw S. Graver, tel: 33284
Voorzitter: Prof. Dr. H.W. Frijlink

Moleculaire Farmacologie
Antonius Deusinglaan 1 (XB10) 9713 AV Groningen
secretariaat: mevrouw J.D. Fekkes-Koolman, tel: 37576
Voorzitter: Prof. Dr. M. Schmidt

Farmacokinetiek, Toxicologie en Targeting
Antonius Deusinglaan 1 (XB12) 9713 AV Groningen
secretariaat: mevrouw G.M. Nieuwenhuis-Dempsey, tel: 33272
Voorzitter: Prof. Dr. K. Poelstra

Farmaceutische Analyse
Antonius Deusinglaan 1 (XB20) 9713 AV Groningen
secretariaat: mevrouw J. Meindertsma, tel: 33336
Voorzitter: Prof. Dr. E.M.J. Verpoorte

Laatst gewijzigd:27 september 2018 09:36
printView this page in: English