Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific Masterclass
University Medical Center Groningen

Algemene informatie

De Junior Scientific Masterclass, afgekort als JSM, is in 1999 opgericht met als doel om voor studenten geneeskunde, die geïnteresseerd zijn in het doen van wetenschappelijk onderzoek, extra mogelijkheden te creëren naast het bestaande onderwijsprogramma. Het ideaal is dat er meer artsen komen die naast de patiëntenzorg ook (klinisch-)wetenschappelijk onderzoek doen. Er is immers een groot tekort aan artsonderzoekers.

Junior Scientific Masterclass
Junior Scientific Masterclass

Het JSM programma begon voorzichtig met enkele cursussen, maar is inmiddels uitgegroeid tot een professionele – voor medische studenten aangepaste – opleiding naast de studie geneeskunde of tandheelkunde. De JSM biedt allerlei cursussen aan die van start gaan in het eerste jaar, uitbreiden in het tweede en derde jaar, en – na het behalen van de bachelorgraad – zelfs de mogelijkheid bieden om te solliciteren naar een eventuele plaats om een promotieonderzoek te doen tijdens de Masterfase (het zogenaamde (D)MD/PhD-traject).

Wat voor typen artsen zijn er?
De gezondheidszorg omvat vele facetten, wat goed terug te vinden is in de verschillende uitstroomprofielen van de studie geneeskunde. In de patiëntenzorg zijn ook vele verschillende typen artsen nodig: artsen die affiniteit hebben met bijvoorbeeld preventieve geneeskunde (denk aan de consultatiebureaus, de bedrijfsgeneeskunde), artsen die zich vooral willen richten op de directe patiëntenzorg, zoals huisartsen en medisch specialisten, ten derde zijn er artsdocenten nodig die het vak weer door willen geven aan studenten, verpleegkundigen, paramedisch personeel en dergelijke (docenten/opleiders), en tenslotte artsonderzoekers die patiëntenzorg willen combineren met klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Deze laatste categorie is grotendeels te vinden in de academische ziekenhuizen en sterk gespecialiseerde ziekenhuizen zoals het Nederlands Kankerinstituut in Amsterdam.

Waarom is wetenschappelijk onderzoek nodig?
Er liggen in de geneeskunde nog zoveel vragen en onderwerpen waar onderzoek naar gedaan moet worden. Op allerlei terreinen zijn onderzoeksmogelijkheden, naar de oorzaak van ziekten, verbeteringen in de diagnostiek, naar verbeteringen in de behandeling, mogelijkheden richting preventie, etcetera. Denk aan de vele neurologische ziekten met ernstige invaliditeit, de vele patiënten met kanker die ondanks goede chirurgie, chemotherapie of bestraling toch nog overlijden, de vele problemen in de psychiatrie, de verslavingsziekten, de bijwerkingen van geneesmiddelen, malaria, tuberculose, AIDS, genoeg om op te noemen.

Op vrijwel elk vakgebied liggen onderzoeksvragen, of het nu gaat om het verbeteren van een methode om te opereren, het vinden van een veilig slaapmiddel, of het ontdekken van een vaccin tegen malaria of een wonderpil tegen overgewicht, overal zijn artsen en medisch specialisten nodig die hier verstand van hebben, en die – samen met bijvoorbeeld biologen of biochemici vanuit het laboratorium of epidemiologen en statistici vanuit de klinische epidemiologie – onderzoeksbevindingen kunnen vertalen richting kliniek.

Wat is er nodig om arts én onderzoeker te worden?
Anders dan de meeste denken, gaat het hier niet om mini-Einsteins of andere briljante potentiële Nobelprijswinnaars. Een artsonderzoeker is per definitie niet slimmer of beter dan een ander type arts. Hij of zij heeft alleen gekozen voor een ander type baan, waarbij gestreefd wordt naar de combinatie van werken als arts en onderzoek doen.

Wat nodig is, zijn studenten (toekomstige artsen) die onderzoek leuk vinden, gefascineerd zijn door onderzoeksvragen en daar later als arts misschien wel mee door willen gaan. De meeste studenten hebben nu nog geen idee wat ze later voor type arts zullen worden. Meestal wordt dat in de loop van de studiejaren pas wat duidelijker, en vooral bij het lopen van de co-assistentschappen worden vaak pas echt keuzes gemaakt.

Diegenen die uiteindelijk arts/specialist/onderzoeker worden en meestal dan ook in een academisch ziekenhuis terecht zullen komen, hebben over het algemeen een langere vooropleiding achter de rug dan diegenen die rechtstreeks uitstromen richting patiëntenzorg in de niet-academische ziekenhuizen. De meeste academische specialisten hebben een aantal jaren na hun artsexamen een promotieonderzoek gedaan en zijn gepromoveerd, hebben vaak een tijdje in het buitenland gewerkt om extra onderzoekservaring op te doen, en hebben her en der getracht technieken te leren om een betere onderzoeker te worden. Dat kan gaan om meer kennis van medische statistiek, biochemie, celkweektechnieken, klinische epidemiologie, spreek- en schrijfvaardigheid in de Engelse taal, en wat niet al! Velen van hen geven aan dat het handig geweest was als zij een deel van deze kennis, en een deel van de onderzoekservaring, alvast tijdens hun studie hadden kunnen opdoen.

Wat biedt de JSM?
De JSM wil een kweekvijver zijn voor toekomstige artsonderzoekers, en deze zo goed mogelijk op weg helpen. Er is dan ook een uitgebreid JSM programma voor alle studenten die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek, en zeker ook voor diegenen die dit nog niet weten, maar er wel eens aan zouden willen 'proeven'. Vanaf het studiejaar 2006-2007 is het mogelijk geworden om - door het volgen van een heel traject aan cursussen en activiteiten - een zgn. 'Honours' te behalen voor wetenschap, gekoppeld aan het bachelorsdiploma. Eén en ander is samengevat op deze website (zie Overzicht onderwijsprogramma).

In het eerste studiejaar zijn er speciale 'JSM niewsflitsgroepen', die als onderwerp wetenschappelijk onderzoek hebben. Daarnaast wordt o.a. een zestal Triple-B lectures georganiseerd en kunnen studenten deelnemen aan korte onderzoeksprojecten, zgn. TTT-projecten.

Studiejaar twee start met zgn. Science Electives. Studenten kunnen tijdens deze cursussen actief ('hands-on') deelnemen aan lopend (klinisch-relevant) onderzoek binnen het uitstroomprofiel van hun interesse. Daarnaast worden er in dit studiejaar cursussen georganiseerd van 1-2 weken gericht op het verkrijgen van vaardigheden rond laboratoriumonderzoek of klinisch epidemiologisch onderzoek. Door het studiejaar heen wordt een zestal Triple-B lectures aangeboden en kunnen studenten deelnemen aan speciale JSM Mentorgroepen.  

Cursusweek, Schiermonnikoog
Cursusweek, Schiermonnikoog

Halverwege studiejaar drie is er voor een kleine groep studenten (circa 20 met 5-6 docenten) een wintercursus wetenschappelijke vorming in Drenthe ('COMPASSweek'), waar studenten gedurende een verblijf van een week leren omgaan met wetenschappelijke artikelen, posters en abstracts moeten maken, in groepjes een projectaanvraag moeten schrijven en verdedigen, leren oefenen met statistiek, maar waar ook veel mogelijkheden zijn om met elkaar te praten over de studie en de toekomst. Voor deze cursus is overigens, gezien de beperkte capaciteit, een 'sollicitatieprocedure' ingesteld.

Ook in studiejaar drie worden speciale JSM Mentorgroepen georganiseerd en kunnen studenten kiezen uit een palet aan cursussen, waarbij zij cursussen kiezen die aansluiten bij de individuele interesse.

Voor diegenen die een onderzoeksproject zouden willen doen zijn er zogenaamde 'JSM Proefprojecten', waarbij de student gedurende enkele maanden bij een goede onderzoeksgroep binnen het UMCG kan gaan werken. Als compensatie krijg de student een geringe vergoeding; ook de onderzoeksbegeleider krijgt wat geld ter compensatie van het onderzoeksmateriaal dat verbruikt wordt. Studiejaar drie wordt afgesloten met een cursus Project Management.

Tenslotte is er nog een speciaal traject voor diegenen die, na de aanloopperiode van 2-3 jaar, ontdekt hebben dat ze door willen gaan met de combinatie wetenschappelijk onderzoek en geneeskunde studeren: het '(D)MD/PhD-traject'. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om tijdens je studie – na studiejaar vier - een echt promotieonderzoek op te starten en af te maken, zodat je afstudeert (MD) als gepromoveerd (PhD) arts. Waar daar normaliter 4 jaar voor 'gewone' promotieplaatsen staat, wordt in dit programma getracht het volledige promotieonderzoek in 2 jaar uit te voeren: dat betekent dus twee jaar winst. Dit is natuurlijk erg zwaar, en lukt alleen als er in de periode daaraan voorafgaand alvast onderzoek is gedaan, b.v. tijdens het proefproject, en in de (verlengde) wetenschappelijke stage van het vierde jaar. De universiteit biedt de MD/PhD-student een salaris voor 2 jaar, plus een aangepaste indeling van de co-assistentschappen. Mocht een student daarbij ook nog een deel in het buitenland willen uitvoeren, dan wordt dat zeker gestimuleerd en ondersteund.

Pit Vermeltfoort, MD/PhD-student
Pit Vermeltfoort, MD/PhD-student

Voor wie is de JSM?
Zoals al eerder gesteld, hoef je geen bolleboos te zijn om onderdelen van dit programma te kunnen volgen. Wel wordt enthousiasme verwacht en betrokkenheid, zoals ook zou gelden als je wilt gaan roeien of in een orkest zou willen gaan spelen. De JSM wil geen elite-clubje kweken (ook al zou de naam 'Masterclass' dat misschien suggereren), maar een goede infrastructuur bieden voor diegenen die zouden willen weten of wetenschappelijk onderzoek iets voor hen is.

Ook voor tandheelkundestudenten, die geïnteresseerd zijn in het doen van wetenschappelijk onderzoek, is het mogelijk onderdelen van het JSM programma te volgen. Zoals beschreven is vanaf het studiejaar 2006-2007 binnen de studie geneeskunde het zgn. 'Honours'-traject voor wetenschap van start gegaan (gekoppeld aan het Bachelordiploma geneeskunde).

Heb je nog vragen?

Dagelijks bereikbaar voor allerlei vragen:
mw. dr. Joke M. van der Mark-van der Wouden
tel.: 050 - 3616830
e-mail: j.m.van.der.mark@umcg.nl

te vinden in gebouw 3219, kamer 142 (1ste verdieping)
'open spreekuur':elke woensdag van 12.00-13.00 uur

prof.dr. Robert J. Porte, voorzitter JSM
tel. 050 - 3616826 (Staffbureau JSM)
Op afspraak, via Staffbureau JSM (j.s.masterclass@umcg.nl)

Dr. Joke M. van der Mark, coordinator JSM
Dr. Joke M. van der Mark, coordinator JSM
prof.dr. Robert J. Porte, voorzitter JSM
prof.dr. Robert J. Porte, voorzitter JSM
Laatst gewijzigd:30 oktober 2018 12:34
printView this page in: English