Skip to ContentSkip to Navigation
EducationThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Law

Graduate School of Law

De Groningen Graduate School of Law is onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De GGSL is verantwoordelijk voor de Master Rechtswetenschappelijk Onderzoek en voor het opleidingsprogramma voor promovendi. De GGSL streeft ernaar een omgeving te creëren waarin master studenten en promovendi in staat worden gesteld om hoogwaardig onderzoek te doen, om een opleidingsprogramma te volgen dat is ingericht naar hun behoeften en om zich voor te bereiden op een toekomstige loopbaan in een variëteit van juridische beroepen (wetenschappelijk en niet wetenschappelijk).

printView this page in: English