Skip to ContentSkip to Navigation
Research Department of Genetics
University Medical Center Groningen

NWO Groot subsidie

22 juli 2010

In het kader van het LifeLines programma heeft NWO een subsidie van 5,1 miljoen euro toegekend aan het UMCG voor het opzetten van de LifeLines DNAbank (een verzameling van DNA monsters van de ongeveer 165.000 participanten). Bovendien zal middels deze subsidie ook een nieuwe generatie sequencer kunnen worden aangeschaft welke geplaatst zal worden binnen de afdeling Genetica. Met deze nieuwe apparatuur zal het UMCG ook kunnen inspringen op de vele nieuwe toepassingsgebieden van deze technologie, zoals sequence-based transcriptomics, resequencing, sequencing van hele microorganisme genomen, epigenetische studies etc.

 

Laatst gewijzigd:18 december 2023 08:29

Meer nieuws