Skip to ContentSkip to Navigation
Research Department of Genetics
University Medical Center Groningen

EUROCAT

Voor meer informatie over Eurocat of het aanmelden van een kindje met een afwijking: eurocat.umcg.nl

Aangeboren afwijkingen
In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de wereld opgeschrikt door de geboorte van kinderen met ernstige afwijkingen van de armen en benen. Pas na lange tijd werd de oorzaak duidelijk: hun moeders hadden tijdens de zwangerschap het slaapmiddel thalidomide (Softenon) gebruikt.

Oprichting Eurocat
Onderzoek naar risicofactoren was hard nodig. Binnen Europa werd een registratie van aangeboren afwijkingen gestart met als naam “Eurocat Internationaal”. De Nederlandse afdeling, “Eurocat Nederland”, werd in Groningen gevestigd en registreert aangeboren aandoeningen in de drie noordelijke provincies. Sinds 1981 is er een schat aan data verzameld, die anoniem wordt opgeslagen in een grote database waarmee onderzoekers uit binnen- en buitenland wetenschappelijk onderzoek doen.

Onderzoeker of student?
Wilt u onderzoek doen met onze database (meer dan 17.000 cases).  Vraag meer informatie aan over de mogelijkheden. Op eurocat.umcg.nl vindt u onder meer ons actuele onderzoeksrapport en recente publicaties.

Laatst gewijzigd:03 augustus 2021 12:05