Skip to ContentSkip to Navigation
Research Department of Genetics
University Medical Center Groningen

Aantal baby's met afwijking daalt fors

07 maart 2008
Aandacht voor Eurocat in het Dagblad van het Noorden
Aandacht voor Eurocat in het Dagblad van het Noorden

Er worden steeds minder baby's met aangeboren afwijkingen geboren in Noord-Nederland. Dat komt door het toegenomen gebruik van foliumzuur en de invoering van de 20 weken echo.

Het aantal baby's dat geboren wordt met een afwijking van het centraal zenuwstelsel, zoals een open ruggetje, is in Noord-Nederland in enkele jaren tijd meer dan gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Hermien de Walle, epidemioloog bij Eurocat, van de afdeling genetica van het UMC Groningen.

"We zien een duidelijke daling van de neurale buis defecten in de jaren na een landelijke campagne over het gebruik van foliumzuur. Een belangrijke groep vrouwen is na die massacampagne foliumzuur gaan slikken", zegt De Walle.

Het aantal gevallen van een open ruggetje en een open hoofdje daalde van 13,3 per tienduizend in 1999 naar 6,6 per tienduizend in 2006. Maar ook het aantal zeer ernstige gevallen van (dodelijke) chromosoomafwijkingen daalde fors. Tussen 1995 en 2006 waren er in het Noorden ruim 200 kinderen met een open ruggetje, waarvan bij een deel de zwangerschap is afgebroken.

Kinderartsen Eduard Verhagen en Pieter Sauer van het UMCG constateren dat het de afgelopen paar jaar nauwelijks meer nodig is geweest bij een ernstig ziek en uitzichtloos lijdend kind het leven te beëindigen. In 2006 was er nog één zo'n geval in het UMCG, bij een kind met een ernstige blaarziekte. In 2007 was er geen enkel geval. Volgens hen hangt dat ook samen met de invoering van de 20-weken echo per 1 januari 2007. Vrouwen besluiten nu vaker voor de vierentwintigste week een zwangerschap af te breken.

Gepubliceerd op 07 maart 2008
Bron: Dagblad van het Noorden, http://www.dvhn.nl/  

Dagblad van het Noorden 08-03-2008
Dagblad van het Noorden 08-03-2008
Laatst gewijzigd:14 december 2023 08:16

Meer nieuws