Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekToponderzoekMaatschappelijke thema'sEnergyOnderwijs

Master en promotie

MSc Energy and Environmental Sciences

De MSc Energy and Environmental Sciences richt zich op de mogelijke oplossingen voor grootschalige energie- en milieuvraagstukken. Afhankelijk van je interesse kan je twee richtingen volgen: de richting System Studies on Energy and Environment of de richting Experimental Studies of Energy and Climate. Beide richtingen zijn verbonden aan het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG) van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De Master is toegankelijk voor studenten met een BSc in de natuurwetenschappen. Meer informatie over deze opleiding vind je bij de MSc Energy and Environmental Sciences.

MSc Environmental and Infrastructure Planning

De MSc Environmental and Infrastructure Planning richt zich op de duurzame planning van infrastructuur, waarbij zowel praktische als sociale en politieke vraagstukken aan bod komen. Het programma bestaat uit verplichte en keuzevakken en een masterthesis. Onderwerpen variëren van het oplossen van beleidsvraagstukken op het gebied van milieu en klimaatverandering tot de integratie van technische kennis en planning op het gebied van water en infrastructuur. Meer informatie over de opleiding vind je bij de MSc Environmental and Infrastructure Planning.

LLM European Law, richting Energy and Climate Law

Binnen de LLM European Law kan je je specialiseren in de richting Energy and Climate Law. De specialisatie richt zich op de ontwikkelingen in de energiesector door de liberalisering van de energiemarkt en de zorgen rondom klimaatverandering. Zo wordt bijvoorbeeld voor de energiesector gekeken naar de invloed van Europees recht op nationaal recht. Het programma bestaat uit een aantal verplichte vakken en kan worden aangevuld met keuzevakken. Daarnaast schrijf je een scriptie over energiewetgeving. De opleiding is verbonden aan het Groningen Centre of Energy Law (GCEL). Meer informatie over deze opleiding vind je bij de LLM European Law.

MSc Psychologie, richting Sociale Psychologie en haar Toepassingen

Binnen de MSc Psychologie kan je je specialiseren in de richting Sociale Psychologie en haar Toepassingen. De specialisatie richt zich op de relatie tussen het alledaagse gedrag van "normale" mensen en de grootschalige invloed ervan op de samenleving als organisatie. Je kan je binnen het programma verder specialiseren in mileupsychologie, waarbij energie ook een belangrijk thema is. Het programma bestaat uit een aantal verplichte vakken en kan worden aangevuld met keuzevakken op het gebied van milieu en energie. Daarnaast kan je een scriptie over milieupsychologie schrijven. Meer informatie over deze opleiding vind je bij de MSc Psychologie en de specialisatie milieupsychologie.

MSc Scheikunde, richting Catalysis and Green Chemistry

Binnen de MSc Chemistry kan je je specialiseren in de richting van Catalysis and Green Chemistry. De specialisatie richt zich op de ontwikkeling van duurzame processen in de synthetische scheikunde. Het programma bestaat uit een aantal verplichte en keuzevakken en wordt aangevuld met twee onderzoeken die je in de richting van energie en duurzaamheid kan doen. Zo kan je bijvoorbeeld onderzoek doen naar flexibele zonnecellen van organische moleculen. De Master is toegankelijk voor studenten met een BSc in Scheikunde of Life Science and Technology, maar er zijn ook overbruggingsprogramma's beschikbaar. Meer informatie over de opleiding vind je bij de MSc Chemistry.

MSc Technische Scheikunde, richting Biobased Products en Catalysis and Green Chemistry

Binnen de MSc Chemical Engineering kan je je specialiseren in twee richting die te maken hebben met energie, namelijk de richting Biobased Products en de richting Catalysis and Green Chemistry. De richting Biobased Products is onderdeel van de track Product and Process Technology, waarin onder andere onderwerpen zoals bio-chemicaliën en biogas en de ontwikkeling en toepassing daarvan aan bod komen. De richting Catalysis and Green Chemistry richt zich op de ontwikkeling van duurzame processen in de synthetische scheikunde. Het programma van beide richtingen bestaat uit verplichte en keuzevakken en één onderzoeksproject. Meer informatie over het type onderzoek dat je kan doen en over de opleiding zelf, vind je bij de MSc Chemical Engineering.

Honours College

Het Honours College biedt getalenteerde studenten de mogelijkheid om hun opleiding aan te vullen met een extra programma om zo meer uit zichzelf te halen. Binnen het Master programma van het Honours College zijn er in het academisch jaar 2013-2014 een aantal nieuwe cursussen ontwikkeld op het gebeid van energie en duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is de Master class Societal Impacts of Energy Activities. Ook in het academisch jaar 2014-2015 zullen er weer cursussen op het gebied van energie en duurzaamheid worden verzorgd door het Honours College. Voor meer informatie kan je terecht bij het Honours College.

Promotie

Aan de Rijksuniversiteit Groningen doen een aantal promovendi momenteel baanbrekend onderzoek op het gebied van energie en duurzaamheid. Een aantal projecten worden beschreven op de website van het Groningen Energy and Sustainability Programme (GESP).

Het onderwijs binnen het promotietraject wordt vaak gegeven in de vorm van zomercursussen en workshops, in plaats van wekelijkse colleges en/of seminars. GESP organiseert elk jaar de Groningen Energy Summer School, een interdisciplinaire workshop die toegankelijk is voor PhD studenten vanuit alle richtingen in het energie onderzoek. Om een idee te krijgen van deze zomer school, kan je kijken bij de Groningen Summer Schools.

Ben jij op zoek naar een promotieplaats in de energie en duurzaamheid? Bij de Rijksuniversiteit Groningen kan je op verschillende manieren een promotieplaats vinden. Je kunt solliciteren op openstaande vacatures. Daarnaast kan je zelf een aanvraag indienen bij een subsidieverstrekker, zoals de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Voor meer informatie over promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen kan je terecht op de website van de Graduate Schools.

Laatst gewijzigd:15 december 2017 16:21
printOok beschikbaar in het: English