Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Geschiedenis

Partijarchief

Het partijarchief van de VVD is op twee plaatsen ondergebracht. Het oudere deel dat de periode 1948-1976 omvat, is gedeponeerd op het Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag. Dit deel bevat ook materiaal van voorlopers van de VVD, zoals de Bond van Vrije Liberalen, de Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' en de Partij van de Vrijheid.

Het recente materiaal (tot 2012) is gedeponeerd op het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. Het DNPP bewaart stukken vanaf 1968, hetgeen betekent dat beide bewaarplaatsen elkaar voor een klein deel van het VVD-archief overlappen.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) archieven

Laatst gewijzigd:22 februari 2023 10:18