Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Geschiedenis

Bibliografie

Bibliografische overzichten

G. Voerman, ‘From Van Hogendorp and Thorbecke to Bolkestein and Van Mierlo. Dutch Political Liberalism and its Historiography. A Commentary Bibliography’, in: H.G. Fleck, J. Frölich en B.C. Padtberg (red.), Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung (Baden-Baden 1998), 195-246.

G. Voerman, ‘Cleio en de liberalen. Over de geschiedschrijving van het Nederlandse liberalisme’, in: Liberaal Reveil 38 (1997) 6 (dec.), 266-272.

G. Voerman, De geschiedschrijving van het politieke liberalisme. Bibliografie van de VVD en haar voorlopers (Den Haag/Groningen 1992).


Literatuur over de geschiedenis van de VVD

W.J.A. van den Berg, Kopstukken van de VVD (Houten 1988).

R. A. Koole, P. Lucardie en G. Voerman, 40 jaar vrij en verenigd. Geschiedenis van de VVD-partijorganisatie (Houten 1988).

G.A. van der List, De macht van het idee. De VVD en het Nederlandse buitenlands beleid 1948-1994 (Leiden 1995).

P.G.C. van Schie (red.), Tussen polarisatie en paars. De 100-jarige verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland (Kampen/Den Haag 1995).

P.G.C. van Schie en G. Voerman (red.), Zestig jaar VVD (Amsterdam 2007).

A. Schulte en B. Soetenhorst, Daadkracht en duidelijkheid. Vijf jaar crisis in de VVD (Amsterdam 2007).

G. Voerman, De VVD visueel. Liberale affiches in de twintigste eeuw (Amsterdam 2007).

H.J.L. Vonhoff, Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging (Den Haag 1998).

Literatuur over de geschiedenis van het liberalisme

R. Aerts,De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (Amsterdam 1997).

S. Dudink, Deugdzaam liberalisme. Sociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901 (Amsterdam 1997).

J. van Miert, Wars van clubgeest en partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten 1850-1920, (Amsterdam 1994).

G.A. van der List en P.G.C. van Schie (red.), Van Thorbecke tot Telders. Hoofdpersonen uit de geschiedenis van het Nederlandse liberalisme vóór 1940 (Assen 1993).

H. van Riel, Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de 19e eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman (Assen 1982).

P.G.C van Schie, Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Nederland, 1901-1940 (Amsterdam 2005).

S. Stuurman, Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat (Amsterdam 1992).

G. Taal, Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901 (Den Haag 1980).

H. te Velde, Gemeenschapszin en plichtbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918 (Den Haag 1992).

H.J.L. Vonhoff, De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw liberalisme (2e druk Baarn 1966).

Laatst gewijzigd:06 februari 2023 15:42