Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)

Publicaties

Tijdschriften

 • De gemeente: maandblad van de Vereeniging van Sociaaldemocratische Gemeenteraadsleden
  volledige jaargangen: jrg 21 (1928) - jrg. 25 (1932), jrg. 28 (1935) - jrg. 31 (1938)
 • Kentering: maandblad van den bond van sociaal-democratische studentenclubs
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1924) - jrg. 6 (1930)
  onvolledige jaargangen: jrg. 7 (1931)
 • De kern: leidersblad van de Arbeiders-Jeugd-Centrale (A.J.C.) en de Jeugdraad van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (N.V.V.)
  volledige jaargangen: jrg. 9 (1934) - jrg. 10 (1935)
 • De nieuwe tijd: sociaaldemokratisch maandschrift
  volledige jaargangen: jrg. 2 (1897/98) - jrg. 6 (1901), jrg. 8 (1903) - jrg. 22 (1917)
  voortgezet als De nieuwe tijd: revolutionair-socialistisch halfmaandelijksch tijdschrift (zie onder CPH/CPN)
 • De notenkraker: politiek-satiriek weekblad
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1907) - jrg. 12 (1918), jrg. 16 (1922), jrg. 21 (1927) - jrg. 24 (1930), jrg. 26 (1932) - jrg. 29 (1935)
  onvolledige jaargangen: jrg. 13 (1919) - jrg. 14 (1920), jrg. 25 (1931), jrg. 30 (1936)
  niet verder verschenen
 • Ons kinderblaadje
  volledige jaargangen: jrg. 9 (1917/18), jrg. 12 (1920/21) - jrg. 14 (1922/23)
  onvolledige jaargangen: jrg. 10 (1918/19), jrg. 11 (1919/20)
  supplement op De proletarische vrouw
 • Opgang: driemaandeliks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1922) - jrg. 5 (1926
  opgegaan in Opwaartsche wegen
 • De proletarische vrouw
  volledige jaargangen: jrg. 11 (1915) - jrg. 18 (1923)
 • De socialistische gids: maandschrift der Sociaal-democratische Arbeiderspartij
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1916) - jrg. 23 (1938)
  voortgezet als Socialisme en democratie (zie onder PvdA)
 • Het volk
  volledige jaargangen: 1902-1906
  voortgezet als De notenkraker
 • Wiekslag: blad van en voor de trekkers der Arbeiders Jeugdcentrale
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1931)
  voortgezet als Jan Klaassen (in 1955)
Laatst gewijzigd:06 februari 2023 15:21