Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Partij van de Arbeid (PvdA) Geschiedenis

Bibliografie

Bibliografische overzichten

M. Brinkman,  Honderd jaar sociaal-democratie in boek en tijdschrift. Bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie – SDAP en PvdA – 1894-1994  (Amsterdam 1994).

M. Brinkman,  Negentig jaar sociaal-democratie in boek en tijdschrift.  Beknopte biblografie van de geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie – SDAP en PvdA – 1894-1984  (Amsterdam 1984).

M. Brinkman,  De sociaal-democratie in boek en tijdschrift. Bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie (SDAP en PvdA)  (Amsterdam 1989).

M. Campfens en G. Voerman,  Archieven van de Rode Familie  (Amsterdam 1994).

G. Harmsen,  Idee en beweging. Bibliografiese aanwijzingen bij de studie en het onderzoek van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland  (Nijmegen 1972) 67.

D. Orlow, ‘The Paradoxes of Success. Dutch Social Democracy and its Historiography’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 110 (1995) 1, 40-51.
 

Literatuur over de geschiedenis van de PvdA

J. Bank,  Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging (NVB)  (Deventer 1978).

J. Bank en S. Temming (red.),  Van brede visie tot smalle marge. Acht prominente socialisten over de SDAP en de PvdA  (Alphen aan de Rijn 1981).

A. Bleich,  Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van de Arbeid 1946-1986, (Amsterdam 1986).

A. Bleich,  Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en Doordouwer  (Amsterdam 2008).

P. Bootsma en W. Breedveld,  De verbeelding aan de macht  (Den Haag 1999).

I. van den Broek,  Heimwee naar de politiek. De herinnering aan het kabinet Den Uyl  (Amsterdam 2002).

W. Klaassen,  De progressieve samenwerking van PvdA, D’66, PPR en PSP, 1966-1977  (Alphen aan den Rijn 2000).

Ph. van Praag,  Strategie en illusie. Elf jaar intern debat in de PvdA (1966-1977)  (Amsterdam 1990).

J. Ramakers, G. Voerman en R. Zwart (red.),  Illusies van Den Uyl? De spreiding van kennis, macht en inkomen  (Amsterdam 1998).

F. Rovers,  Voor recht en vrijheid. De Partij van de Arbeid en de Koude Oorlog 1946-1958  (Amsterdam 1994).

H.M. Ruitenbeek,  Het ontstaan van de Partij van de Arbeid  (Amsterdam 1955).

F. Zuijdam,  Tussen wens en werkelijkheid. Het debat over vrede en veiligheid binnen de PvdA in de periode 1958-1977  (Amsterdam 2002).

A. van der Zwan,  Van Drees tot Bos. Zestig jaar succes en mislukking: geschiedenis van de PvdA  (Amsterdam 2008).
 

Literatuur over de geschiedenis van de sociaal-democratie

M. Brinkman, M. de Keizer en M. van Rossem (red.),  Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland 1894-1994  (Amsterdam 1994).

F. Becker, W. Van Hennekeler, M. Sie Dhian Ho en B. Tromp (red.),  Zeven jaar paars. Tweeëntwintigste Jaarboek voor het Democratisch Socialisme  (Amsterdam 2001) .

T. Geurtsen,  Een geschiedenis van verloren illusies. Sociaaldemocratie in Nederland  (Amsterdam 1994).

R. Heyting,  Tussen nationalisme en internationalisme. De Britse en de Nederlandse sociaal-democratie, de nationale staat en de Europese integratie, (Arnhem en Deventer 1992).

B. Peper e.a.,  Wetenschappelijk socialisme. Over de plannen van SDAP en PvdA  (Amsterdam 1982).

J. Perry e.a.,  Honderd jaar Sociaal-democratie in Nederland 1894-1994  (Amsterdam 1994).

P. de Rooy e.a.,  De rode droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland: een essay en een beeldverhaal  (Nijmegen 1995).

B.W. Schaper e.a.,  Het verbleekte ideaal. De linkse kritiek op de sociaal democratie in Nederland  (Amsterdam 1982).

B. Tromp,  Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma’s van SDB, SDAP en PvdA 1878-1977  (Amsterdam 2002).    

Laatst gewijzigd:06 februari 2023 15:33