Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Nederland Mobiel Geschiedenis

Bibliografie

A.P.M.  Lucardie, ‘In de wachtkamer. Een portret van de partijen die in 1998 vergeefs hun entree in de Tweede Kamer trachtten te maken’ in:  G. Voerman (red.), Jaarboek 1998 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen(Groningen 1999), 120-143, i.h.b. 128-129.

Laatst gewijzigd:16 maart 2023 10:51