Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (LSP)

Tijdschriften

 • Het liberale weekblad: officieel orgaan van de Liberale Staatspartij
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1936/37) - jrg. 4 (1939/1940), jrg. 1 (1945/46)
  onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1940/41)
  opgegaan in Vrij: weekblad van de Partij van de Vrijheid
 • De vrijheid: algemeen Nederlandsch weekblad
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1921) - jrg. 7 (1928), jrg. 9 (1929/30) - jrg. 19 (1940)
  onvolledige jaargangen: jrg. 8 (1928/29)
  voortzetting van Nationale staatkundige gids, ondertitel varieert
Laatst gewijzigd:06 februari 2023 15:02