Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (LSP) Geschiedenis

Partijgeschiedenis

Op 16 april 1921 gingen de Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen, de Economische Bond, de Neutrale Partij, de Middenstandspartij, de Algemeene Staatspartij en de Groep voor Maatschappelijke en Ethische Belangen op in De Vrijheidsbond. Officieel voerde de partij vanaf het midden van de jaren twintig de naam Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’ (LSP). Mede naar aanleiding van de verkiezingsnederlaag in 1937 liet de partij echter in februari 1938 het achtervoegsel ‘De Vrijheidsbond’ vallen. Na de Tweede Wereldoorlog werkte de Liberale Staatspartij mee aan de oprichting van een nieuwe liberale partij, de Partij van de Vrijheid.

Aan de verkiezingen van 1946 nam de LSP geen deel en op de algemene vergadering van 5 oktober 1946 werd besloten de partij op te heffen.

Laatst gewijzigd:02 maart 2023 12:20