Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (LSP)

Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (LSP)

Op 16 april 1921 gingen de Liberale Unie, de BVL, de Economische Bond, de Neutrale Partij, de Middenstandspartij en de Algemeene Staatspartij samen in de Vrijheidsbond, die later Liberale Staatspartij (LSP) ging heten. Gedurende het interbellum daalde het electorale aandeel van de LSP van ruim 9% naar minder dan 4%. Na de Tweede Wereldoorlog werkte de LSP mee aan de oprichting van een nieuwe liberale partij, de PvdV. Op 5 oktober 1946 hief zij zich op. Lees verder

Laatst gewijzigd:16 maart 2023 14:24