Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Katholieke Volkspartij (KVP) Geschiedenis

KVP jaaroverzicht 1980

Uit: L. Koeneman, 'Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1980' in: I. Lipschits (red.), Jaarboek 1980 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1981), 117-131, aldaar 124-125.

In juni hebben de ledenvergaderingen van de KVP de kandidaten van de KVP voor de CDA-lijst bij de Kamerverkiezingen vastgesteld. Hierbij werd premier Van Agt op de eerste plaats gezet, CDA-fractieleider Lubbers op de tweede plaats en minister Braks van Landbouw op de derde plaats.

Op 7 juni werd in Helmond de KVP-partijraad gehouden. KVP-voorzitter Piet van Zeil deed in een toespraak dringend beroep op de loyalisten "om het maximaal mogelijke te doen", zodat het Kabinet de rit kan uitzitten. Naast de loyalisten, die hij niet bij naam noemde, meende hij dat ook de bewindslieden en de leden van beide Kamerfracties zich hiervoor moesten inzetten. Verder merkte hij o. a. op dat er na de verkiezingen in mei 1981 weer een open situatie ontstond voor het CDA, dat dan zou beslissen met wie het zou samenwerken. Op 25 augustus vond er een open gesprek plaats tussen het KVP-bestuur en Kamerlid Dijkman over diens afwijkende stemgedrag bij het Kamerdebat over een olieboycot tegen Zuid-Afrika. Dijkman had vòòr een motie van wantrouwen gestemd tijdens het debat. Het gesprek leidde niet tot conclusies. Het bestuur wenste een tweede gesprek, maar Dijkman was van mening dat hij zijn positie voldoende had toegelicht. In september besloot het KVP-bestuur uiteindelijk om de onafhankelijke positie van Dijkman te respecteren. Hij werd niet geroyeerd, noch lager op de kandidatenlijst geplaatst.

Op 16 oktober overleed oud KVP-leider mr. C.P.M. Romme op 83-jarige leeftijd. Hij was van 1946 tot 1960 leider van de KVP-fractie in de Tweede Kamer. In 1962 trad hij toe tot de Raad van State. In 1972 werd hij benoemd tot Minister van Staat.

Op 3 en 4 oktober was de laatste vergadering van de KVP-partijraad. Vrijdagavond besloot de partij met algemene stemmen zichzelf op te heffen en over te stappen naar het CDA. "De KVP is dood, leve het CDA", zo karakteriseerde de voorzitter van de KVP, Piet van Zeil, het genomen besluit. Hij deed een dringend beroep op het CDA om het verschijnsel van het loyalisme in de toekomst te voorkomen. De laatste partijraad werd een feestelijke bijeenkomt.

Laatst gewijzigd:10 januari 2024 15:41