Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Christelijk-Historische Unie (CHU) Geschiedenis

Ledentallen (1946-1979)

Vanaf 1971 is het ledental gegeven per 31 december.

1946

30.000  

Keesings Historisch Archief, 1947, nr. 825 (april), blz. 7115

1947

50.000

Idem.

1958

37.000

1960

48.000

Spanning, H. van en Woelderink, B. De Unie in het vizier. 60 jaar Christelijk Historische Unie, Apeldoorn, s.a., blz. 51

1962

50.000

Jaarboekje Christelijk Historische Unie 1963/1964, blz. 14

medio 1963

50.000

Niezing, J., Inleiding tot de politieke sociologie, Assen, 1966, blz. 45

medio 1965

50.000

Idem.

eind 1966

45.000

Meier, H.J. Politiek Zakboek 1967. Amsterdam, 1967, blz. 30

1967

40.000      

Buitengewone Algemene Vergadering 16 december 1967

1 jan. 1970

28.900

jan. 1971

29.358

31 dec. 1971

29.872

1972

28.450

1973

27.740

1974

28.085

1975

27.850

1977

27.000

1978

27.630

1979

26.000

Laatst gewijzigd:09 maart 2023 12:30