Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Christelijk-Historische Unie (CHU)

Publicaties

Tijdschriftencollectie DNPP

 • Binding: maandelijks contactblad voor de Christelijk-Historische Unie
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1955/56)- jrg. 3 (1957/58), jrg. 5 (1959/60) - jrg. 7 (1961/62)
  onvolledige jaargangen: jrg. 4 (1958/59), jrg. 11 (1966/67)
  opgegaan in De Nederlander: christelijk historisch weekblad
 • Christelijk Historisch tijdschrift
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1955/56) - jrg. 10 (1964/65); jrg. 12 (1966/67) - jrg. 25, nr. 1/2 (maart 1980)
  register van de jrg. 1 (1955) - jrg. 25 (1980)
  samengegaan met AR staatkunde in christen-democratisch perspectief en Politiek perspectief,
  voortgezet als Christen democratische verkenningen
 • Christelijk-Historisch Weekblad voor Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, Overijsel en Limburg
  onvolledige jaargangen: jrg. 29 (1941)
  voortzetting van: Koningin en Vaderland: christelijk-historisch weekblad voor Gelderland, Overijsel en Utrecht
 • Christelijk-Historisch Weekblad voor Zuid-Holland
  onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1936)
 • De Christelijk-Historische Jongeren: maandblad van de Federatie van christelijk-historische jongeren
  onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1927/28) - jrg. 4 (1929/30), jrg. 8 (1933/34)
 • Contact: maandblad voor CH-jongeren in Friesland
  onvolledige jaargangen: jrg. 14 (1962)
 • Gemeentebeleid: orgaan der Vereniging van Christelijk-Historische leden van gemeentebesturen in Nederland
  volledige jaargangen: jrg. 24 (1950) - jrg. 40 (1966)
  onvolledige jaargangen: jrg. 14 (1935/36) - jrg. 20 (1941/42), jrg. 22 (1948) - jrg. 23 (1949), jrg. 42 (1968)
  samengegaan met Gemeente & gewest en De magistratuur, voortgezet als Bestuursforum
 • De gemeenteraad: orgaan van den Bond van anti-revolutionaire gemeenteraadsleden in Nederland en van de Vereeniging van christelijke historische leden van gemeentebesturen in Nederland
  onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1915) - jrg. 6 (1916)
 • De Jonge Nederlander: tijdschrift van de christelijk-historische jongerenorganisatie
  volledige jaargangen: jrg. 15 (1948) - jrg. 20 (1953); jrg. 22 (1955); jrg. 30 (1963) - jrg. 31 (1964)
  onvolledige jaargangen: jrg. 21 (1954); jrg. 23 (1956) - jrg. 29 (1962); jrg. 32 (1965) - jrg. 34 (1967)
  voortgezet als Stakkato
 • Koningin en Vaderland : christelijk-historisch weekblad voor Gelderland, Overijsel en Utrecht
  onvolledige jaargangen: jrg. 23 (1935) - jrg. 28 (1940)
  voortgezet als Christelijk-Historisch Weekblad voor Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, Overijsel en Limburg
 • Koningin en Vaderland : christelijk-historisch weekblad voor Nederland
  onvolledige jaargangen: jrg. 43 (1958)
 • De Nederlander : christelijk-historisch dagblad voor Nederland
  onvolledige jaargangen: jrg. 52 (1946) - jrg. 53 (1947)
 • De Nederlande r: christelijk historisch weekblad
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1965) - jrg. 16 (1980)
  samengegaan met Nederlandse gedachten en Politiek Nieuws en CD Aktueel, voortgezet als CDActueel
 • De Nederlander: Nederlandse gedachten tot handhaving en verdieping der christelijk-historische beginselen
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1949/50) - jrg. 2 (1950/51)
 • De Nieuwe Nederlander
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1945)
 • Stakkato: tijdschrift van de christelijk-historische jongerenorganisatie
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1970)
  onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1971)
  voortzetting van De Jonge Nederlander, samengegaan met Politour, voortgezet als Tweek
 • De Stem van de Kamerkring der CHU 's-Gravenhage
  onvolledige jaargangen: 1952
 • Tweek (uitgave van KVPJG en CHJO)
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1972)
  deels voortzetting van Stakkato
  niet verder verschenen
 • Tijdseinen: stemmen uit christelijk-historischen kring
  onvolledige jaargangen: 1937-1941
 • Unieklanken: contact-orgaan voor de Christelijk-Historische Unie
  onvolledige jaargangen: 1951
 • Vrouwengeluiden: kwartaalblad van de Centrale van Christelijk-Historische Vrouwengroepen
  volledige jaargangen: 11 (1956/1957) - 12 (1957/58); 14 (1959/60) - 16 (1961/62); 18 (1964-65); 20 (1965/66) - 22 (1967/68); 24 (1969/70) - 27 (1972/73); 29 (1974/75) - 35 (1980)
  onvolledige jaargangen: 8 (1953/54) - 10 (1955/56); 13 (1958/59); 17 (1962/63); 19 (1964/65); 23 (1968/69); 28 (1973/74)
Laatst gewijzigd:06 februari 2023 15:22