Skip to ContentSkip to Navigation
Research Department of Sociology

Sociologisch Instituut Groningen

Het Sociologisch instituut te Groningen is één van de vier instituten van het ICS (Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology), waarin ook het meeste onderzoek van het instituut is ondergebracht. Het ICS is in de Nederlandse sociologie één van de vooraanstaande onderzoekscentra en heeft een zeer goede internationale reputatie.

Inhoudelijk wordt het onderzoek van het ICS en het Sociologisch Instituut te Groningen gekenmerkt door

  • Geavanceerde theorie formulering en methoden ontwikkeling
  • Systematische integratie van theorie en empirisch onderzoek
  • Kwantitatieve dataverzameling en meetinstrumenten

Deze "centrale-competenties" worden teruggevonden in de afzonderlijke onderzoekslijnen en in de projecten.

printView this page in: English