Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekSociologisch Instituut GroningenOnderzoek in Groningen

Research Management Data

In overeenstemming met de richtlijnen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft het sociologie departement onlangs beleid ingevoerd met als doel onderzoekers te stimuleren om op een verantwoorde manier met hun digitale data om te gaan. In het kort houdt dit beleid in dat alle leden van het departement (staff, postdocs, PhD studenten en gasten) stappen die genomen zijn in hun onderzoek beschrijven en hun digitale data in speciale mappen of packages opslaan. Er zijn twee soorten packages:

  • Publication packages bevatten alle data, syntaxen en andere informatie die nodig is om gepubliceerde resultaten (wetenschappelijk artikel of boek/boekhoofdstuk) te repliceren
  • Research packages bevatten alle data, syntaxen en andere informatie die betrekking hebben op grotere onderzoeksprojecten (bijv. KiVa)

In lijn met de eed die tijdens de PhD defense wordt afgelegd, kunnen PhD studenten alleen hun proefschrift verdedigen als er een publication package voor ieder hoofdstuk van het proefschrift is gemaakt (introductie en conclusie uitgezonderd).

Voor meer informatie over deze procedure kun je contact opnemen met de coördinator (Beau Oldenburg, b.oldenburg@rug.nl).

Laatst gewijzigd:04 februari 2019 11:44
printView this page in: English