Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekSociologisch Instituut GroningenOnderzoek in Groningen

Sociologie en samenleving

De afdeling sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de ambitie onderzoek te doen dat niet alleen wetenschappelijk maar ook maatschappelijk van betekenis is. Onderzoekers laten zich daarom vaak inspireren door actuele maatschappelijke kwesties. Voorbeelden hiervan zijn etnische segregatie in het onderwijs en in buurten, corruptie, probleemgedrag onder jongeren en de gevolgen van vergrijzing.

De kennis die onderzoekers over de maatschappij vergaren, vloeit bovendien regelmatig terug naar de samenleving. Bijvoorbeeld in de vorm van een praktijkonderzoek, of door middel van wetenschappelijk onderbouwde interventies. Een illustratie hiervan zijn de trainingen die ouderen helpen de regie over hun eigen leven te houden.

Een rol in de interactie tussen sociologie en samenleving wordt vervuld door SocioQuest. SocioQuest is het bureau van de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen voor praktijkonderzoek, advies en kennistoepassing.

Maatschappelijke partners

  • Onderzoeksbureau Intraval
  • Centrum voor Arbeid en Beleid
  • Bureau Onderzoek gemeente Groningen
  • Sociaal Planbureau Groningen
  • Wetenschapswinkel UMCG
Laatst gewijzigd:18 februari 2019 10:19
printView this page in: English