Skip to ContentSkip to Navigation
Research Department of Sociology Organization of research

Organization

Het onderzoek is geconcentreerd in het Groningse Onderzoekinstituut GCS dat de Groningse afdeling is van de door de KNAW erkende Onderzoekschool ICS (Interuniversitaire Centrum voor Sociaal-wetenschappelijke theorievorming en methodenontwikkeling). Het onderzoek staat onder leiding van de Onderzoeksdirecteur. Het stafoverleg van het GCS adviseert de Onderzoeksdirecteur inzake onderzoekskwesties.

De Onderzoeksdirecteur regelt, in overleg met de leden van het DirecteurenOverleg, de uitvoering van het onderzoek inclusief de doctoraatsopleiding.

Last modified:18 January 2022 2.17 p.m.
View this page in: Nederlands