Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Security, Technology & e-Privacy Research Group Workshop

Project ARMOUR

Armour

Project ARMOUR is een EU-gesponsord project waar zeven verschillende landen aan hebben deelgenomen. Vanuit Nederland deed onderzoeksgroep STeP van de Universiteit Groningen (RUG) mee. Het doel was om professionals die met jongeren van 10 tot 18 jaar werken te ondersteunen bij het voorkomen van polarisatie en radicalisering. Enerzijds door kennis aan te bieden in een e-learning en anderzijds door in zeven workshops te oefenen met praktische oefeningen die ook met jongeren gedaan kunnen worden.

Elke workshop gaat in op een risicofactor voor radicalisering en biedt kennis en tools om er met jongeren mee aan de slag te gaan. De workshops zijn opgebouwd volgens het cognitieve gedragsinstructiemodel en het learning by doing model. Alle materialen zijn na afloop van de workshop vrij te gebruiken.

De huidige workshop behandelt onderwerpen uit twee van deze zeven workshops.

Laatst gewijzigd:11 oktober 2021 10:25