Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Premaster

Praktische Premaster informatie

Toelating en aanmelding

Heb je uitgezocht of je toelaatbaar bent en wil je je aanmelden voor één van onze premasterprogramma’s? Volg dan ons uitgebreide stappenplan voor aanmelding!

Kosten

Voor het premasterprogramma betaal je geen collegegeld, maar een vergoeding. Deze vergoeding is wel even hoog als het wettelijke collegegeld. Is het premasterprogramma kleiner dan 60 ECTS, dan bedraagt de vergoeding een evenredig deel van het wettelijk collegegeld. Op deze webpagina kun je lezen om welk bedrag het gaat. Voor vragen over studiefinanciering raden we je aan contact op te nemen met de Studenten Informatie en Administratie (SIA) van de RUG of met de DUO.

Rond je het programma niet in één jaar af, dan betaal je een volgend premasterjaar opnieuw een vergoeding. Daarbij betaal je dan alleen voor het aantal nog openstaande ECTS. Heb je in het eerste jaar vakken afgerond, dan betaal je het tweede jaar dus minder dan het wettelijk collegegeld.

Bovenop de vergoeding moet je natuurlijk ook nog de kosten voor het studiemateriaal meerekenen.

Studieduur, voltijd/deeltijd

Je hebt maximaal 3 studiejaren de tijd om het premasterprogramma af te ronden. Lukt het niet om het programma in 3 jaren af te ronden, dan kun je in principe niet verder met het programma. Maar in dat geval raden we je altijd aan contact op te nemen met de studieadviseurs om eventuele vervolgmogelijkheden te bespreken: studieadvies-rechten rug.nl.

Premasters kennen geen deeltijdinschrijving. Doordat je 3 jaren de tijd krijgt om het programma af te ronden, kun je wel zelf een deeltijd-planning maken door de vakken gespreid over 3 jaren te volgen.

Hoorcolleges, werkcolleges, college-opnames, roostering, verplichte aanwezigheid

In Ocasys, onder het kopje van de bacheloropleidingen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, vind je alle vakken van de premasterprogramma's. Bij de vakomschrijvingen kun je zien in welke vorm het onderwijs aangeboden wordt en om hoeveel uren per week het gaat. Als aanwezigheid verplicht is, staat dat er ook bij. Let wel: ons onderwijs is ingericht voor voltijd onderwijs, waarbij we er vanuit gaan dat de focus op de studie ligt en niet op privé leven (incl. werk, gezin, reisafstand, etc.), en waarbij we uitgaan van 40 beschikbare uren per week. In deeltijd kun je dit halveren.

We proberen de colleges van de vakken in de premaster zo veel mogelijk op dezelfde dagen te roosteren. Wil je een indruk krijgen van hoe het rooster er uit kán zien, kijk dan eens naar het rooster van het huidige studiejaar. Dat rooster kan er volgend jaar natuurlijk wel helemaal anders uit zien, maar het geeft wel het beste beeld dat we je kunnen bieden op dit moment. Vanaf half augustus is alle onderwijsinformatie vernieuwd en kun je het rooster voor het nieuwe studiejaar ook vinden. Kijk ook alvast naar de jaarindeling, om te zien wanneer de tentamenperiodes gepland staan. (Let ook op de vakantieperiodes: onze opleiding kent eigenlijk alleen een zomervakantie!)

Voor premasterstudenten Fiscaal Recht en Juridische Bestuurskunde die meer dan 0.6 fte werken in een voor de studie relevant beroep is er de mogelijkheid om toegang tot de college-opnames aan te vragen. Let wel: die toegang is er enkel voor de hoorcolleges. Werkgroepen worden nooit opgenomen. Premaster studenten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen middels het online aanvraagformulier college-opnames toegang verzoeken.

Voor de informatie in Ocasys, de jaarindeling, het rooster, de Kennisbank etc. geldt: het betreft informatie voor het lopende studiejaar. Informatie over het volgende studiejaar wordt in augustus gepubliceerd!

Diploma en civiel effect

Het premasterprogramma geeft geen diploma!

Alleen de route HBO rechten > Premaster RG richting Nederlands recht > Master Nederlands recht kan Civiel effect geven. Overige premasterroutes kunnen niet met extra vakken aangevuld worden voor Civiel effect, omdat naast een verplicht vakkenpakket voor Civiel effect ook een volledige juridische bachelor (op WO of HBO niveau) wettelijk vereist is. Is het verkrijgen van civiel effect je doel? Dan zul je waarschijnlijk de gehele bachelor Rechtsgeleerdheid moeten afronden. Voor dat traject gelden dan wellicht wel andere collegegeldkosten (Instellingscollegegeldtarief II).

Toelating tot de master

Een afgerond premasterprogramma geeft alleen toelating tot bijbehorende master. Andere masteropleidingen aan de RUG zijn in principe uitgesloten.

Laatst gewijzigd:18 januari 2024 11:21