Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Premaster

Preschakelen tijdens HBO bachelor

Ben je een student van de opleiding Fiscaal Recht en Economie of HBO Rechten aan Hanze Hogeschool Groningen, NHL Leeuwarden (incl. Thorbecke), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Saxion of Windesheim?

Dan kun jij misschien tijdens je HBO bacheloropleiding al vakken volgen uit het premasterprogramma Rechtsgeleerdheid van de RUG.

Voor de voorwaarden en de te volgen procedure kun je contact opnemen met de coördinator van jouw HBO opleiding. Als je door de coördinator van je eigen opleiding bent geselecteerd, geeft deze jouw naam aan ons door. Wij informeren je dan over de verdere procedure.

Laatst gewijzigd:08 maart 2021 17:10