Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Postacademisch Onderwijs

Bestuursrechtelijke Handhaving: Herstel- en Bestraffende Sancties

Deze cursus heeft plaatsgevonden!
NOvA 4 punten

Welke sancties heeft u tot uw beschikking wanneer u handhavend wilt optreden? Welke eisen worden daaraan gesteld en waar moet u aan denken? In deze cursus gaan prof. Bröring en mr. Saris in op het sanctie-instrumentarium waarover bestuursorganen beschikken.

Wilt u in een middag bijgepraat worden over de actualiteiten op het gebied van bestuurlijke handhaving? Prof. Herman Bröring en mr. Christien Saris behandelen de actuele ontwikkelingen op handhavingsterrein onder andere:

  • de conclusie over het overtrederbegrip
  • herziening van boetes
  • de afdelingsuitspraken van 2 februari 2022 over evenredigheid van bestuurlijke sancties

Tijdens de cursus bespreken zij wat die ontwikkelingen concreet betekenen voor bestuursorganen die sancties opleggen en rechtzoekenden die zich daartegen willen verweren. De focus ligt daarbij op de last onder dwangsom en bestuursdwang, invordering, de bestuurlijke boete en de intrekking van vergunningen.

Deze cursus is bijzonder interessant voor advocaten, (overheids)juristen, bedrijfsjuristen, toezichthouders en handhavers.

De docenten

Herman Bröring

Prof. mr. dr. Herman Bröring is hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in de juridische betekenis van beleid en houdt zich voorts intensief bezig met onder meer de rechtshandhaving. In het kader van dit laatste heeft hij bijzondere aandacht voor de verhouding tot het strafrecht. Zo heeft hij bijvoorbeeld in opdracht van ministeries gepubliceerd over de wenselijkheid van schorsende werking van rechtsmiddelen tegen bestuurlijke boetes, de punitieve handhaving van de Omgevingswet en de verhouding tussen de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking. Een geheel herziene druk van zijn monografie over de bestuurlijke boete is in voorbereiding.

Christien Saris

Mr. Christien Saris is advocaat en oprichter van SarisLaw in Den Haag, een advocatenkantoor gespecialiseerd in het bestuursrecht. Tot 2021 werkte zij 20 jaar als advocaat bestuursrecht bij Stibbe in Amsterdam. Christien heeft zich gespecialiseerd in zaken op het gebied van (bestuursrechtelijk) toezicht en handhaving. Het gaat om zaken op het gebied van onder meer het arborecht, het economisch bestuursrecht, het privacyrecht, het levensmiddelenrecht en het omgevingsrecht. Over die onderwerpen doceert zij voor onder meer de SSR, de Grotius Academie en de BijzonderStrafrecht Academie. Christien publiceert over het handhavingsrecht als gastannotator in het Tijdschrift AB. In 2015 schreef zij het preadvies ‘Evenredige bestuurlijke boetes’ samen met mr. dr. M. van Emmerik. Verder schreef zij mee aan het ‘Nader rapport bestuurlijke boetestelsels’ van het ministerie van JenV dat in 2018 verscheen. Christien is lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie bezwaarschriften handhaving Centraal Bureau voor de Statistiek en lid van de bezwaaradviescommissie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Alle informatie op een rijtje

Docenten

prof. mr. dr. H.E. (Herman) Bröring
hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

mr. C. (Christien) Saris
advocaat en oprichter van SarisLaw
Datum Donderdag 13 april 2023
Ontvangst 13.00 uur
Tijd 13.30 uur tot 17.45 uur
Plaats Best Western Plus Hotel Groningen Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen
Cursusprijs € 425,- vrijgesteld van BTW en inclusief (digitaal) cursusmateriaal
Studiepunten 4 NOvA-punten.
KNB- en MfN-punten, alsmede overige punten op aanvraag
Doelgroep advocaten, (overheids)juristen, bedrijfsjuristen, toezichthouders en handhavers.
Didactiek De docenten streven naar een zo interactief mogelijke cursus, waarbij zij verschillende casusposities behandelen en waarbij er uiteraard ruimte is voor cursisten om eigen ervaringen te delen en vragen te stellen.
Voorwaarden Op deze cursus is onze inschrijf- en annuleringsregeling van toepassing
Laatst gewijzigd:03 mei 2023 12:45