Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Master

Rechten studeren in deeltijd

Banner

Vanaf 1 september 2023 is een nieuwe deeltijdinschrijving alleen nog mogelijk voor de masters Fiscaal recht en Recht en Bestuur.

Het combineren van een deeltijd universitaire studie met een baan of andere parttime/fulltime taak is vaak niet eenvoudig. Een deeltijdstudent is niet alleen gemiddeld 2 à 3 dagdelen per week kwijt met het volgen van colleges en werkgroepen, maar moet daarnaast ook met zeer grote regelmaat tijd gereserveerd houden voor zelfstudie. Juist die zelfstudie is voor de juridische student erg belangrijk. Samenwerking met medestudenten kan daarbij een waardevolle ondersteuning zijn. Een goede planning is echter onontbeerlijk.

Studenten die vóór 31 augustus 2023 zijn begonnen met de deeltijd-variant van deze opleiding/specialisaties, kunnen deze opleiding/specialisatie afronden t/m 31 augustus 2025.

De deeltijdstudenten volgen het onderwijs samen met de voltijders. Het onderwijs is live op de faculteit. Alleen de premaster- en masterstudenten Fiscaal recht en Recht en Bestuur kunnen toegang vragen tot de collegeopnames van hoorcolleges als zij minimaal 24 uur per week werkzaam zijn in het werkgebied van hun studie. Deeltijdstudenten kunnen hun planning desgewenst bespreken met een studieadviseur.

Onderwijsvormen

Onderwijsvorm
Toelichting
Hoorcolleges
Hoorcolleges worden gebruikt voor het geven van algemene uiteenzettingen, het houden van algemene beschouwingen over de taak en functie van het recht en om duidelijk te maken op welke wijze de jurist zijn kennis moet verwerven en toepassen
Werkcolleges
Bij werkcolleges ligt de nadruk op verdieping en het beantwoorden van vragen van studenten. De werkcolleges dienen thuis dan ook goed voorbereid te worden.
Seminaars
In de master volg je verplicht 1 seminaar. Seminaars zijn te beschouwen als intensieve werkcolleges, vaak met niet meer dan 16 studenten per groep. De nadruk ligt naast kennis ook op vaardigheden als onderzoeken, presenteren en discussiëren.
Stage
Stages zijn geen verplichte onderdelen van onze opleiding. Wil je toch stage lopen (onbezoldigd), dan kun je dat altijd overleggen met één van onze studieadviseurs.

Studiepunten en studieduur

Een voltijdstudie omvat 60 ECTS (European Credits) per jaar. Voor deeltijdstudenten adviseren wij een studielast van 30 ECTS per jaar. Je besteedt dan dus twee jaren aan je masteropleiding. Wil je overleggen over je planning, neem dan contact op met een van de studieadviseurs. Je bent echter niet verplicht ons adviesprogramma te volgen. Je kunt ook een eigen programma samenstellen, afhankelijk van je eigen studietempo. We kunnen dan echter niet garanderen dat colleges en/of tentamens niet zullen samenvallen. Neem daarom aan het begin van het studiejaar even contact op met één van onze studieadviseurs om je planning te bespreken.

Laatst gewijzigd:05 februari 2024 12:05