Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Master

Rechten studeren in deeltijd

Banner

Het combineren van een deeltijd universitaire studie met een baan of andere parttime/fulltime taak is vaak niet eenvoudig. Een deeltijdstudent is niet alleen gemiddeld 2 à 3 dagdelen per week kwijt met het volgen van colleges en werkgroepen, maar moet daarnaast ook met zeer grote regelmaat tijd gereserveerd houden voor zelfstudie. Juist die zelfstudie is voor de juridische student erg belangrijk. Samenwerking met medestudenten kan daarbij een waardevolle ondersteuning zijn. Een goede planning is echter onontbeerlijk.

Vanaf september 2014 is ons deeltijdonderwijs beperkt. Studenten die de bachelor Rechtsgeleerdheid op dit moment in deeltijd volgen, mogen dat afmaken tot 2020. Maar het is sinds 2014 niet meer mogelijk deze opleiding in deeltijd te starten. Wil je dus een deeltijdstudie doen, dan kan dat alleen nog op masterniveau. Wil je komend studiejaar met een masterstudie in deeltijd starten? Dan adviseren we je aan het begin van je studie je planning even te overleggen met één van onze studieadviseurs! Hieronder eerst alvast een paar praktische zaken...

Onderwijsvormen

Onderwijsvorm Toelichting Inroostering Voor deeltijd studenten
Hoorcolleges Hoorcolleges worden gebruikt voor het geven van algemene uiteenzettingen, het houden van algemene beschouwingen over de taak en functie van het recht en om duidelijk te maken op welke wijze de jurist zijn kennis moet verwerven en toepassen veelal overdag Een aantal hoorcolleges worden opgenomen en via internet aangeboden voor deeltijdstudenten; deze online colleges kun je in eigen tijd en op eigen locatie terugkijken. Dit betreft in ieder geval de reguliere hoorcolleges binnen het verplichte programma van de master Nederlands recht, specialisatie Privaatrecht.
Werkcolleges Bij werkcolleges ligt de nadruk op verdieping en het beantwoorden van vragen van studenten. De werkcolleges dienen thuis dan ook goed voorbereid te worden. veelal overdag Een aantal werkcolleges worden ook in de avonduren aangeboden; werkcolleges worden nooit opgenomen en zijn dus ook niet online beschikbaar.
Seminaars In de master volg je verplicht 1 seminaar. Seminaars zijn te beschouwen als intensieve werkcolleges, vaak met niet meer dan 16 studenten per groep. De nadruk ligt naast kennis ook op vaardigheden als onderzoeken, presenteren en discussiëren. veelal overdag Seminaars worden niet speciaal voor deeltijdstudenten op avonduren ingeroosterd en worden ook niet opgenomen; deeltijdstudenten moeten het verplichte seminaar in de master dus op locatie volgen, ook als dat overdag is.
Stage Stages zijn geen verplichte onderdelen van onze opleiding. Wil je toch stage lopen (onbezoldigd), dan kun je dat altijd overleggen met één van onze studieadviseurs. n.v.t. n.v.t.

Studiepunten en studieduur

Een voltijdstudie omvat 60 ECTS (European Credits) per jaar. Voor deeltijdstudenten adviseren wij een studielast van 30 ECTS per jaar. Je besteedt dan dus twee jaren aan je masteropleiding, in plaats van één. Je bent echter niet verplicht ons adviesprogramma te volgen. Je kunt ook een eigen programma samenstellen, afhankelijk van je eigen studietempo. We kunnen dan echter niet garanderen dat colleges en/of tentamens niet zullen samenvallen. Neem daarom aan het begin van het studiejaar even contact op met één van onze studieadviseurs om je planning te bespreken.

Laatst gewijzigd:27 mei 2020 13:15