Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Master

Stage lopen

Met uitzondering van de duale masters, maakt een stage geen standaard onderdeel uit van onze masteropleidingen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het niet mogelijk is, integendeel.

Het is mogelijk om zowel je curriculum als je stage tegelijkertijd te volgen. Omdat het lopen van een stage natuurlijk wel veel aandacht en energie vraagt, raden we je aan om niet alle vakken binnen het curriculum naast je stage te volgen.

Ook raden we je aan om stage te gaan lopen in het derde jaar van je bacheloropleiding of tijdens je masteropleiding. Dit omdat je dan de specifiekere kennis van het recht hebt om in de praktijk te kunnen brengen.

Careers Services Law ondersteunt studenten van onze faculteit bij de voorbereiding op hun stage, het vinden van een passende stageplek en natuurlijk bij het inpassen van de stage in het opleidingsprogramma.
Laatst gewijzigd:27 januari 2020 09:18