Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Expertmeeting: Slimme handhaving in de sociale zekerheid

11 november 2016
handhaving van onderop

Op woensdag 26 oktober heeft de onderzoeksgroep 'Handhaving van onderop' een drukbezochte expertmeeting georganiseerd met de titel ‘Slimme handhaving in de sociale zekerheid: een ontmoeting tussen praktijk en wetenschap’. 'Handhaving van onderop' is een interdisciplinaire onderzoeksgroep aan de Rijksuniversiteit Groningen die handhavingsinstrumenten in de sociale zekerheid onderzoekt vanuit het perspectief van de burger.

Tijdens de expertmeeting werden de tussentijdse resultaten gepresenteerd van een onderzoeksproject (2014-2018) naar handhaving in de sociale zekerheid. In dit onderzoek worden verschillende handhavingsstijlen en hun effecten geanalyseerd en wordt een model voor effectieve handhaving ontwikkeld.

Na een korte introductie van het onderzoek door prof. dr. Marc Hertogh, volgden drie tafelgesprekken waarbij steeds een lid van de onderzoeksgroep in gesprek ging met een aantal gasten. Tijdens deze gesprekken werd ook de zaal uitgenodigd om mee te praten.

De onderzoekers prof. dr. Marc Hertogh, prof. dr. Heinrich Winter, dr. Heleen Weyers, dr. Willem Bantema en Paulien de Winter MSc gingen in gesprek met ruim 75 professionals uit de sociale zekerheid, waaronder medewerkers van verschillende uitvoeringsinstanties (Sociale Dienst, UWV, SVB) en gemeenten, advocaten, adviseurs, en leden van diverse Cliëntenraden. Centrale vragen waren hierbij: in hoeverre sluiten onze voorlopige bevindingen aan bij ervaringen uit de praktijk? Welke onderwerpen verdienen in het onderzoek nog meer aandacht? En wat zijn belangrijke do's en don'ts voor slimme handhaving? Dit leidde tot een levendige discussie die veel waardevolle inzichten heeft opgeleverd voor het vervolgonderzoek en voor de handhavingspraktijk.

Een kort verslag, een sfeerimpressie en alle presentaties staan op de site van de onderzoeksgroep Handhaving van Onderop.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws