Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Congres Dealen met ondermijningsdelicten

Congres Dealen met ondermijningsdelicten

Wanneer:do 21-02-2019 09:00 - 17:00
Waar:Nieuwspoort Den Haag
drugslab

Bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit

NOvA 4 PE-punten
NOvA 4 PE-punten

Op 21 februari 2019 troffen wetenschap, rechterlijke macht, advocatuur en beleidsmakers elkaar om gezamenlijk te spreken over de bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak van ondermijningsdelicten. Wat zijn de belangrijkste knelpunten in ons huidige rechtssysteem en welke oplossingen zijn er voorhanden? De sprekers gingen met elkaar in gesprek over de bestaande problematiek en verkennen nieuwe methoden van aanpak in het bestuurs- en strafrecht.

laura Peters spreekt
Laura Peters dankt deelnemers en sprekers voor hun komst

Dank voor uw interesse in dit congres. Dit congres heeft tot veel media aandacht voor dit thema geleid. Een aantal van deze berichten treft u op onze pagina over Dealen met Ondermijningsdelicten in de pers aan.

Een impressie van het congres en de beschikbaar gestelde presentaties vindt u hiernaast op de pagina congresimpressie.

Thema van het congres

Gevaarlijke drugslabs in woonwijken en het dumpen van giftig chemisch afval in natuurgebieden. Het (gedwongen) telen van wiet met gevaar voor de omgeving. Mensenhandel, prostitutie en uitbuiting. Oplichting, fraude, witwassen en underground banking. Criminele activiteiten door bedrijven en in motorbendes. Afrekeningen in de onderwereld, bedreiging van lokale bestuurders en een steeds verdergaande verstrengeling van onder- en bovenwereld. Hiermee worden momenteel miljarden omgezet. We noemen dit ondermijnende criminaliteit. En het is een groot probleem in Nederland. Zo blijkt ook deze korte clip met nieuwsberichten.

Ondermijnende criminaliteit leidt tot een overbelasting van onze strafrechtspleging. Dossiers stapelen zich op en het vonnis volgt pas na maanden, soms jaren. Transacties, strafbeschikkingen en ontnemingsschikkingen zijn weinig transparant en zetten de strafrechter buitenspel. Inmiddels lijken steeds meer professionals uit het werkveld het vertrouwen in strafrechtelijke afdoening op te geven. De huidige tendens is vervolgens dat belangrijke bevoegdheden worden overgedragen aan het bestuur, waardoor kwetsbare burgemeesters ingrijpende beslissingen kunnen en moeten nemen.

Tegen welke problemen lopen we zowel bij strafrechtelijke als bestuurlijke aanpak aan? En welke oplossingen zijn er mogelijk voorhanden om de aanpak van de toenemende ondermijnende criminaliteit effectiever en efficiënter te maken? Deze vragen stonden centraal tijdens dit landelijke congres, dat op donderdag 21 februari 2019 in Nieuwspoort (Den Haag) werd georganiseerd door de vakgroep Strafrecht van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Juridisch Postacademisch Onderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen.

Congresdeelnemers ontvingen het boek 'Dealen met ondermijningsdelicten. Naar een efficiënte strafprocedure voor ondermijnende criminaliteit' , geschreven door mr. dr. Laura Peters, gratis tijdens het congres.

Sprekers

Sprekers op dit congres waren:

 • Prof. dr. Pieter Tops - Hoogleraar Bestuurskunde UvT
 • Ing. Jan Markink - Plaatsvervangend Commissaris van de Koning Provincie Gelderland
 • Mr. Greetje Bos - Wethouder Breda en voormalig officier van justitie Landelijk Parket  
 • Mr. dr. Laura Peters - Universitair docent straf(proces)recht RUG
 • Mr. Henk Naves – Voorzitter Raad voor de Rechtspraak
 • Mr. Gerrit van der Burg – Voorzitter College van Procureurs-Generaal (OM)
 • Prof. dr. Matthias Jahn - Hoogleraar Straf(proces)recht Goethe Universität Frankfurt am Main en rechter aan het Oberlandesgericht
 • Dr. Charlotte Schmitt-Leonardy – Wetenschappelijk medewerkster Goethe Universität Frankfurt am Main
 • Mr. Nico Meijering - Ficq & Partners Advocaten
 • Dr. Paul Depla - burgemeester Breda
 • Drs. Frederik Peters - Lid Provinciale Staten Gelderland (VVD)
 • Dhr. Rienk de Groot - Hoofd van de Dienst Regionale Recherche van de politie eenheid Zeeland - West-Brabant

De dag stond onder leiding van dhr. Raymond Janssen en prof. mr. Peter Tak (RU).