Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Congres Dealen met ondermijningsdelicten

Programma

09.15 uur - Inloop en ontvangst

09.45 uur - Opening en welkomstwoord
Dr. Laura Peters - Universitair docent Straf(proces)recht RUG

10.00 uur - Het fenomeen ondermijnende criminaliteit
Prof.mr. Pieter Tops - Hoogleraar Bestuurskunde UvT

10.25 uur - De (noodzaak van een) samenwerkende overheid
Mr. Greetje Bos - wethouder Breda en voormalig OvJ Landelijk Parket

10.50 uur - Koffie- en theepauze

11.20 uur - Ondermijning bekeken door de bril van provinciale beleidsambities: Een andere kijk op ondermijningsaanpak
Ing. Jan Markink - plaatsvervangend CvdK Provincie Gelderland

11.45 uur - Dealen met ondermijningsdelicten? Afspraken in strafzaken
Dr. Laura Peters - Universitair docent Straf(proces)recht RUG

12.15 uur - Lunchpauze

13.45 uur - Standpunten ZM en OM in de aanpak van ondermijnende criminaliteit
Mr. Henk Naves - voorzitter Raad voor de Rechtspraak
Mr. Gerrit van der Burg - voorzitter College van Procureurs-Generaal OM

15.15 uur - Koffie- en theepauze

15.45 uur - Parallelle debatrondes

Debatronde 1: Afspraken in strafzaken: advocatuur en ervaringen in Duitsland
Prof. Matthias Jahn - hoogleraar Strafrecht Goethe Universität en rechter in het Oberlandesgericht Frankfurt am Main en
Dr. Charlotte Schmitt-Leonardy - wetenschappelijk medewerkster Strafrecht Goethe Universität (Engelstalig)
Mr. Nico Meijering - Ficq & Partners advocaten
o.l.v. Peter Tak - emeritus hoogleraar RU

Debatronde 2: Bevoegdheden tussen strafrecht en bestuur
Dr. Paul Depla - Burgemeester Breda
Drs. Frederik Peters - Statenlid Provincie Gelderland VVD
Dhr. Rienk de Groot - Hoofd van de Dienst Regionale Recherche van de politie eenheid Zeeland - West-Brabant
o.l.v. Raymond Janssen - dagvoorzitter

17.15 uur - Afsluiting congres
Dr. Laura Peters - Universitair docent Straf(proces)recht RUG

Na afloop van het congres kunt u doorpraten onder het genot van een drankje.

Laatst gewijzigd:01 februari 2019 12:00