Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Career Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Juridisch Medewerker - Remco Liefers

Bestuurlijk juridisch medewerker
Remco Liefers, bestuurlijk juridisch medewerker
Remco Liefers, bestuurlijk juridisch medewerker

Remco is afgestudeerd in Strafrecht en Algemeen Privaatrecht.
Na een traineeship werkt hij nu bij de gemeente Leeuwarden, waar zijn taken bestaan uit het adviseren en ondersteunen van het gemeentebestuur, directie, management en medewerkers over diverse onderwerpen. Daarnaast is hij vertegenwoordiger van de gemeente bij bezwaar en gerechtelijke procedures.

Volgens Remco brengt het vakgebied rechten structuur aan in een ogenschijnlijk chaotische wereld. Recht gaat daarnaast over de grenzen van wat wel en wat niet mag (ethiek). Het vakgebied is altijd in beweging, omdat deze grenzen elke keer weer verschuiven. Remco vindt het dan ook erg interessant hoe de publieke opinie door de jaren heen verschuift en hoe wetten en regels telkens weer in verschillende situaties worden geïnterpreteerd.

Wat heeft u gestudeerd?

Ik heb Strafrecht en Algemeen Privaatrecht gekozen. Daarnaast heb ik nog een aantal losse vakken Staats- en Bestuursrecht gevolgd, maar ik heb deze master uiteindelijk niet afgemaakt.

"quote"

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

Naast mijn studie ben ik actief geworden bij studentenvereniging Bernlef, waarbij ik in het studiejaar 2008/2009 penningmeester ben geweest. Na dit bestuursjaar, ben ik een jaar lang fractiemedewerker geweest bij de Groninger gemeenteraadsfractie Student & Stad. In die functie was ik woordvoerder namens de partij in de raadscommissies Financiën & Veiligheid en Werk & Inkomen. In het jaar dat ik fractiemedewerker was, was ik ook campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010, waarbij Student & Stad helaas net geen tweede zetel in de gemeenteraad wist te bemachtigen.

Wat houdt uw huidige werk in? Welke competenties zijn het meest belangrijk in deze baan?

Op dit moment werk ik als Strategisch Adviseur bij de dienst Sociaal Domein van de gemeente Leeuwarden. Mijn taken bestaan voornamelijk uit het adviseren en ondersteunen van het gemeentebestuur (college van B&W), directie, management en medewerkers over diverse onderwerpen die binnen het Sociaal Domein spelen. Binnen deze functie verbind ik het recht met andere onderwerpen, zoals financiën, informatiebeheer/ICT, personeelsbeleid en vele inhoudelijke onderwerpen waar de gemeente mee te maken heeft. Met als uiteindelijke doel de beste beslissingen voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden te maken.

In mijn werk is het hebben van een goede politieke en juridische antenne onontbeerlijk. In feite moet je altijd een aantal stappen vooruit denken om de wensen van raadsleden, burgemeester en wethouders, de directie en je naaste collega’s op waarde te schatten.

Daarbij zal ik ook verbaal sterk moeten zijn om op de plaatsen waar juridische en morele grenzen kunnen worden overschreden anderen te overtuigen van eventuele risico’s. De rechtenopleiding heeft me een goede basis gegeven met een zeker “juridisch gevoel”, zodat ik snel kan inschatten of er onrechtmatigheidsrisico’s optreden bij bepaalde besluiten. Mijn tijd bij Student & Stad heeft me sterk geholpen om een politieke antenne te ontwikkelen en te leren omgaan met belangen.

Hoe bent u op die plek gekomen? Hoe ziet uw loopbaan eruit?

Vrijwel meteen na mijn afstuderen heb ik via een open sollicitatie een traineeship gedaan bij de gemeente Leeuwarden. Na twee jaar traineeship kreeg ik een vaste aanstelling als bestuurlijk juridisch medewerker. Omdat de gemeente Leeuwarden zich aan het voorbereiden was op de Decentralisaties (grote overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeenten), ben ik vrij snel na mijn vaste aanstelling in diverse advies- en projectleidersfuncties gerold, waarbij ik er mede voor moest zorgen dat deze overheveling van taken op een juridisch verantwoorde wijze werd gedaan. Zo ben ik betrokken geweest bij de oprichting van nieuwe organisaties, inkooptrajecten en de inrichting van nieuwe ict-systemen bij de gemeente. Nadat deze taken in 2015 waren overgeheveld, ben ik strategisch adviseur geworden.

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

Omdat het recht iets is wat door mensen voor mensen wordt ontwikkeld, kan een jurist niet genoeg praktische ervaring met het recht opdoen. Hoewel ik zelf geen stages heb gelopen bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor of het OM, heb ik wel een actief studentenbestaan gehad bij studentenverenigingen. Op die plekken kom je ook recht tegen, waar je je weg in moet vinden. Deze praktische ervaring is onontbeerlijk om het recht op waarde te schatten en een goed jurist te worden.

Het hebben van een juridische opleiding hoeft zeker niet te betekenen dat een juridische functie het eindstation is. Het is zeker goed mogelijk om vanuit een juridisch vakgebied je breder te ontwikkelen en een nuttige bijdrage te leveren aan de wereld om je heen.

Daarnaast is het altijd goed om te twijfelen aan de juistheid van bepaalde regelgeving. Elke keer op zoek gaan naar hoe het anders kan, beter kan, zorgt er voor dat je creatief genoeg wordt om oplossingen te bedenken voor alledaagse juridische vraagstukken. Het recht is continu in beweging, dus: beweeg mee en maak er onderdeel van uit.

Laatst gewijzigd:18 december 2023 12:48