Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Career Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Rechter – Bart Tromp

Bart Tromp
Bart Tromp

Ik ben Bart Tromp. Ik ben senior rechter in de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Ik behandel alle voorkomende civiele zaken. Een deel van mijn tijd besteed ik aan het opleiden van rechters en het coördineren van alle opleidingen in de afdeling Privaatrecht van de rechtbank. Op dit moment geef ik bovendien leiding aan het team Handel/Kanton Groningen.

Wat heeft u gestudeerd?

Ik heb gekozen voor de hoofdrichting privaatrecht. Ik wilde ook nog de hoofdrichting strafrecht doen, maar ik kreeg destijds een baan voordat ik daar goed en wel aan was begonnen.

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

Ik vond het leuk om van alles en nog wat te doen. Ik heb bijvoorbeeld kaas verkocht op de markt, ik ben student-assistent geweest bij de vakgroep criminologie en ik heb gewerkt als buitengriffier in de toenmalige rechtbank Groningen.

Wat houdt uw huidige werk in? Welke competenties zijn het meest belangrijk in deze baan?

"Laat dan zien dat je interesse hebt in andere mensen en de maatschappij"

Mijn werk is heel divers. Ik probeer generalist te blijven en kan dus de ene dag een letselschadezaak behandelen en de dag daarop bijvoorbeeld een straatverbod. Als handelsrechter schrijf je veelal je eigen vonnissen. Je kunt een week hebben dat je veel zittingen hebt, maar ook een week waarin je dagen achtereen aan hetzelfde vonnis schrijft. Door alle bijkomende taken ontkom ik er op dit moment niet aan dat ik ook veel moet vergaderen.

Om dit werk goed te kunnen doen moet je in ieder geval beschikken over een scherp analytisch vermogen, een grote taalvaardigheid en een oprechte interesse in wat mensen beweegt en bezighoudt. Je zult zeker voor het handelsrecht bovendien een academische interesse moeten hebben in het recht. Een leesverslaving en de behoefte om te willen schrijven helpt.

Hoe bent u op die plek gekomen? Hoe ziet uw loopbaan eruit?

Ik wilde advocaat worden en daarom ben ik rechten gaan studeren. Tijdens mijn studie heb ik wel overwogen om raio te worden (de voorloper van de huidige opleiding tot rechter). De raio-opleiding leek mij echter buitengewoon saai.

Ik heb na mijn afstuderen eerst in Friesland op een middelgroot kantoor gewerkt. Na een aantal jaren daar met plezier te hebben gewerkt, ben ik teruggegaan naar Groningen. Daar heb ik een aantal jaren gewerkt bij een groot advocatenkantoor. Ik werd op een gegeven moment gevraagd of ik niet wilde overstappen naar het toenmalige Gerechtshof Leeuwarden. Ik was toen 32 jaar en vond mijzelf daarvoor te jong, zeker in verhouding tot de gemiddelde leeftijd van de andere raadsheren toentertijd. Ik heb desalniettemin de laatste vier jaar van mijn advocatuurlijke bestaan gecombineerd met een aanstelling als raadsheer-plaatsvervanger in het toenmalige Gerechtshof Leeuwarden. Toen de combinatie van advocaat en raadsheer op bezwaren begon te stuiten bij andere advocaten, heb ik gekozen voor een definitieve overstap, weloverwogen naar een rechtbank. De eerste lijn leek mij veel leuker en dynamischer. In 2007 ben rechter geworden in de toenmalige rechtbank Assen. Na de fusie van de noordelijke rechtbanken ben ik naar Groningen gegaan.

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

Je studie en studieresultaten zijn belangrijk voor de mogelijkheden die de toekomst voor je kan ontsluiten. Maar ze zijn niet echt onderscheidend. Wie je bent (geworden) en wat je doet en hebt gedaan met de mogelijkheden die een ieder heeft, is vaak veel meer bepalend. Die bepalen de eerste indruk die je maakt. Zeker als je een togaberoep ambieert, laat dan zien dat je interesse hebt in andere mensen en de maatschappij. Zorg voor relevante bijbanen en doe ervaring op. Word vrijwilliger bij Humanitas of bijvoorbeeld buitengriffier bij de rechtbank.

Laatst gewijzigd:18 december 2023 12:48