Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Career Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Notaris – Ronald Brinkman

Ronald Brinkman
Ronald Brinkman

Mijn naam is Ronald Brinkman. Naast echtgenoot en vader, ben ik notaris in Hardenberg, docent aan de RUG en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Wat heeft u gestudeerd?

Ik heb tussen 1994 en 1998 mijn doctoraal notarieel recht gehaald. Daarna heb ik nog een jaar keuzevakken gevolgd, zoals agrarisch recht, maar ook filosofie en psychologie.

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

Ik ben lid geweest van een studie- en studentenvereniging. Ik heb ook altijd een bijbaan gehad om de studie en ‘het leven’ te kunnen betalen.

Wat houdt uw huidige werk in? Welke competenties zijn het meest belangrijk in deze baan?

Zoals gezegd ben ik notaris. Ik ben vooral werkzaam binnen het personen-, familie- en erfrecht, waarbij ik zowel nationaal als internationaal (vooral Nederland-Duitsland) bezig ben. Ik heb ook een specialisme opgebouwd in de overdrachten van woningen tussen ouders en kinderen.

"Je moet plezier kunnen hebben in je werk"

Een groot deel van de tijd ben ik druk met estateplanning, zowel bij het opstellen van regelingen als bij de afwikkeling daarvan (dus bij overlijden en scheiden). Daarvoor moet je civielrechtelijke kennis breed zijn (goederenrecht, verbintenissenrecht, personen-, familie- en erfrecht), maar ook de fiscale aspecten (erf- en schenkbelasting, overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting – vooral de eigenwoningregeling – en omzetbelasting) spelen een grote rol. Daarnaast moet je het mooi vinden om de hele dag met mensen om te gaan. Anders dan bijvoorbeeld in de ondernemingspraktijk, zit je heel veel met cliënten om tafel. Dat betekent ook dat je de slag moet kunnen maken van theorie (de juridische constructie) naar de praktijk (begrijpen mensen wat je doet).

Mijn andere twee functies (docent en raadsheer-plaatsvervanger) verdiepen en verbreden mijn vak als notaris en zijn een hele mooie aanvulling op het vak.

Hoe bent u op die plek gekomen? Hoe ziet uw loopbaan eruit?

Ik ben na mijn studie als kandidaat-notaris in Zwolle begonnen. 3 jaar later maakte ik de overstap naar Hardenberg. Een jaar later werd ik in de maatschap gevraagd, sinds 2007 ben ik notaris en ben nu – na de pensionering in 2015 van een collega – de ‘langstzittende notaris’ van een team van 6 vennoten (5 notarissen en 1 kantoordirecteur). Een prachtig kantoor, met fijne collega’s. Ik moet er ook bij zeggen dat ik geen eenpitter zou kunnen zijn: je kennis moet dan zo breed zijn, dat er geen diepte meer mogelijk is. Specialiseren is er dan niet meer bij. De omvang van ons kantoor biedt ons de mogelijkheid om de diepte in te gaan. Ik mocht van 2010 tot 2014 als buitenpromovendus een proefschrift schrijven en ben dan ook op 11 september 2014 gepromoveerd op een erfrechtelijk onderwerp (het fideicommis in de notariële praktijk). Als kantoor (Vechtstede Notarissen) zijn we lid van twee grote ‘clubs’: van NICO notarissen (een samenwerkingsverband van bijna 20 grotere kwaliteitskantoren in Nederland) en van Lexunion (een internationaal, vooral Europees samenwerkingsverband van notarissen). Van die laatste ben ik momenteel de vertegenwoordiger van Nederland. Ook zo’n functie verbreedt en verdiept je vak.

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

Ik heb zelf in twee verschillende keukens gekeken en ben blij dat ik op mijn huidige plek zit. Van mijn eigen ervaringen en van verhalen van mijn collega-(kandidaat-)notarissen en van studie- en beroepsopleidingsgenoten heb ik geleerd dat je niet zomaar tevreden moet zijn met je baan: het moet uitdagend zijn, je hebt ‘recht’ op een goede begeleiding, je moet plezier kunnen hebben in je werk. Als één van die elementen ontbreekt, raad ik aan een andere baan te zoeken!

Laatst gewijzigd:18 december 2023 12:48